Informacje

Czas realizacji projektu:

od marca 2020

Koordynator projektu:
Dawid Gajos

Spaceruj z Historią

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszych spacerach historycznych, które można organizować samodzielnie z wykorzystaniem specjalnych map. Udostępniamy je Państwu w plikach .PDF oraz w aplikacji Traseo.pl. Trasy mają zróżnicowaną tematykę i pozwalają na odkrycie wielu interesujących wątków w historii naszego miasta.

Aby ruszyć na spacer i odkrywać historię w terenie razem z Muzeum Miasta Gdyni, należy otworzyć aplikację “Traseo. Szlaki, trasy, mapy” oraz wpisać w jej wyszukiwarkę nazwę: “Muzeum Miasta Gdyni”. Można to również zrobić bez instalacji na stronie www.traseo.pl lub skorzystać z map zamieszczonych poniżej.

GDYŃSKIE WĘDRÓWKI KOTA ANTONIEGO

WYMIARY NOWOCZESNOŚCI. GDYNIA W OBIEKTYWIE HENRYKA PODDĘBSKIEGO

DZIKIE MUZEUM – MUZEUM W TERENIE!

SPACER ŚLADAMI TADEUSZA WENDY – SPACERUJ Z HISTORIĄ!

SPACER LINIĄ KOLEJOWĄ GDYNIA – KOKOSZKI – SPACERUJ Z HISTORIĄ!

BOCZNICA KOLEJOWA DO ZAKŁADÓW POLIFARB – SPACERUJ Z HISTORIĄ!

Z TADEUSZEM WENDĄ PRZEZ DOLINĘ CHYLONKI – SPACERUJ Z HISTORIĄ!

OKSYWSKA KOLEJ NADBRZEŻNA – SPACERUJ Z HISTORIĄ!