Wydawnictwo

Wydawnictwo Muzeum Miasta Gdyni

Od początku swojego istnienia wydajemy książki poświęcone historii i kulturze Gdyni, a także polskiemu designowi i ilustracji – najważniejszym tematom związanym z działalnością Muzeum. W naszej ofercie znajdują się katalogi wystaw, monografie naukowe, przewodniki a także różnorodne druki, związane z działalnością edukacyjną. W 2021 roku rozpoczęliśmy prace nad dwiema nowymi seriami „Gdynia w nowym świetle”, a także „Gdynia. Historia wyjątkowa”, które – mamy nadzieję – dostarczą czytelnikom aktualnych prac badawczych na temat Gdyni, a także nową, wielotomową historię miasta. Obie serie ukażą się nakładem MMG oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka po okładce

Współpracujemy nie tylko ze znakomitymi autorami, ale też świetnymi polskimi projektantami, dzięki czemu nasze publikacje regularnie zdobywają nagrody dla najpiękniejszych polskich książek. W 2020  roku katalog towarzyszący wystawie „Legenda Radmoru” otrzymał tytuł „Najpiękniejszej książki roku” w konkursie PTWK w kategorii „Książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne”. Zaś w 2019 roku książka „Barbara Hoff. Polskie Projekty Polscy Projektanci” otrzymała I nagrodę w konkursie Muzeum Widzialne w kategorii „Wydawnictwa książkowe”.

Komitet Redakcyjny

W 2022 roku powołaliśmy Komitet Redakcyjny, który opiniuje kierunki polityki wydawniczej, a także dokonuje wstępnej oceny merytorycznej zgłaszanych prac naukowych.

 • dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. Małgorzata Dymnicka, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • Joanna Kamień, Dyrektor/Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. Tomasz Krzemiński, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Marzena Markowska, Zastępca Dyrektor MMG,
 • prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / Instytut Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
 • dr Tomasz Rembalski, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego / Instytut Kaszubski w Gdańsku,
 • dr Ewa Siwek, Kierownik Działu Wydawnictw MMG,
 • prof. Tadeusz Stegner, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dr Marcin Szerle, Ośrodek Badań nad Gdynią MMG.

By zapewnić najwyższą jakość publikacji, wdrożyliśmy procedurę wydawniczą i zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE, a wydawane pozycje weryfikujemy programem antyplagiatowym.

Kontakt w sprawach wydawniczych:

Ewa Siwek
Kierownik Działu Wydawnictw
e.siwek@muzeumgdynia.pl