o muzeum

historia

Na styku morza i lądu stoi nowoczesny budynek z jasnego piaskowca formą przypominający statek – to nowa siedziba Muzeum Miasta Gdyni otwarta uroczyście 16.11.2007 r. w obecności ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wydarzenie to zakończyło wieloletnie zmagania gdynian o godne miejsce dla eksponowania swojej przeszłości, miejsce pokoleniowej wymiany myśli, doświadczeń i marzeń. Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX w. Jej aktywność i determinacja zaowocowały zorganizowaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną Działu Dokumentacji Historii Miasta. Na jego siedzibę przeznaczono, zabytkowy domek z początku XX w. przy ul. Starowiejskiej 30, w którym przez kilka lat mieszkał kaszubski działacz i patriota polski – Antoni Abraham.

W ciągu 14. lat naukowcy i pasjonaci projektu zgromadzili kilkadziesiąt tysięcy obiektów: fotografii, pocztówek, dokumentów życia społecznego, plakatów, planów, map, dzieł sztuki, które stały się bazą zbioru Muzeum Miasta Gdyni powołanego przez prezydenta miasta 1 stycznia 1983 r. Siedzibą dyrekcji został domek przy ul. Starowiejskiej tzw. Domek Abrahama. Funkcje magazynowe i wystawiennicze urządzono w dawnym pawilonie wystawowym gdyńskich artystów przy ul. Waszyngtona 21, w miejscu, gdzie dziś stoi budynek Centrum Rekreacji Gemini. Lata oczekiwania na nowy budynek muzeum upłynęły na organizacji wystaw, imprez, powiększaniu gromadzonych kolekcji i przede wszystkim na budowaniu trwałych, silnych relacji z lokalną społecznością.

Dziesiątki tysięcy obiektów zgromadzonych w muzeum jest źródłem wiedzy o przeszłym i aktualnym życiu miasta i jego mieszkańców, które niezmiennie fascynuje turystów i jest źródłem dumy ciągle nowych pokoleń gdynian.

misja

Gdynia

Gdynia jest miastem wyjątkowym w polskich dziejach. To spełnione marzenie o Polsce na morzu, a zarazem najbardziej spektakularny owoc modernizacyjnego wysiłku Polaków w XX wieku. Jest to więc miasto,w którym współczesność i codzienność splatają się z mitami – mitem morza, mitem nowoczesności, mitem przedsiębiorczości, mitem polskości, mitem międzywojnia, mitem miasta. Pragniemy eksplorować zarówno zwykłą, codzienną historię i współczesność miasta, jak i jego mitologię. Czy raczej jego różne mitologie.

nowoczesność

Gdynia jest dzieckiem nowoczesności – nowoczesnej polityki, ekonomii, architektury, nowoczesnego transportu. W ramach swojej działalności Muzeum bada i pokazuje nowoczesność w jej różnorodności – w tym, co w niej dobre i co złe, co aktualne i co przebrzmiałe, w tym co spektakularne i co tak zwykłe, że już niemal niedostrzegane.

projektowanie

Gdynia to miasto modernistyczne. Modernizm i projektowanie są ze sobą najściślej splecione. Nowoczesny świat to w wielkiej mierze świat zaprojektowany. Ze wszystkich stron otaczają nas zrealizowane projekty: budynków, pojazdów, przedmiotów, druków. Gdynia od lat prezentuje dizajn jako ważny element naszego życia. Pragniemy więc przedstawiać to, co w polskim i światowym dizajnie ważne, ciekawe, typowe albo wyjątkowe, to co sławne, i to co zapomniane.

edukacja

Gdynia, jak każde miasto, nie tylko żyje dniem dzisiejszym, ale także projektuje przyszłość miejskiej wspólnoty. Rozumiemy jak ważna jest dobra edukacja w budowaniu dobrej przyszłości, rozumiemy, że kultura ma moc spajania wspólnoty, dlatego edukacja kulturalna jest dla nas jednym z najważniejszych celów. Chcemy poprzez nowocześnie pomyślaną edukację nie tylko objaśniać zjawiska wokół nas, ale także dawać narzędzia do samodzielnego interpretowania świata i kultury.

wyróżnienia

Kolejna nagroda dla katalogu „Barbara Hoff”

Muzeum Miasta Gdyni / 1 minut

Powołane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek jury 60. Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku 2019 przyznało nagrodę Pawłowi Borkowskiemu za projekt graficzny katalogu Barbara Hoff, który towarzyszył wystawie „Barbara…

Wystawa czasowa „Karol Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci”, Festiwal Dziedzictwa Kresów oraz publikacja „Książka otwarta na świat” to Wydarzenia Historyczne Roku 2018! Właśnie te projekty zyskały najwięcej…

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” otrzymała wyróżnienie w konkursie na muzealne wydarzenie roku „Sybilla 2017” organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów! Urok…

współpraca

Muzeum Miasta Gdyni chętnie współtworzy oraz włącza się w inicjatywy mające na celu projektowanie nowych form i narzędzi wystawienniczych oraz edukacyjnych w ramach następujących programów:
– Kreatywna Europa
– Europa dla obywateli
– Erasmus+
– Interreg Południowy Bałtyk
– Interreg Region Morza Bałtyckiego
– Interreg Europa Środkowa
– Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
– Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
– Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Muzeum współpracuje i jest otwarte na współpracę w ramach projektów międzynarodowych obejmujących swoją tematyką:
– miasto i przestrzeń miejską;
– architekturę;
– modernizm;
– dizajn;
– urbanistykę;
– edukację architektoniczną;
– historię Gdyni;
– dzieje regionu;
– dziedzictwo Morza Bałtyckiego.

Instytucje i osoby zainteresowane współpracą przy wspólnych projektach kulturalnych i edukacyjnych prosimy o kontakt z Działem Projektów:
projekty@muzeumgdynia.pl, tel. +48 58 662 09 29

znak graficzny Muzeum Miasta Gdyni do pobrania