o muzeum

historia

Na styku morza i lądu stoi nowoczesny budynek z jasnego piaskowca formą przypominający statek – to nowa siedziba Muzeum Miasta Gdyni otwarta uroczyście 16.11.2007 r. w obecności ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wydarzenie to zakończyło wieloletnie zmagania gdynian o godne miejsce dla eksponowania swojej przeszłości, miejsce pokoleniowej wymiany myśli, doświadczeń i marzeń. Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX w. Jej aktywność i determinacja zaowocowały zorganizowaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną Działu Dokumentacji Historii Miasta. Na jego siedzibę przeznaczono, zabytkowy domek z początku XX w. przy ul. Starowiejskiej 30, w którym przez kilka lat mieszkał kaszubski działacz i patriota polski – Antoni Abraham.

W ciągu 14. lat naukowcy i pasjonaci projektu zgromadzili kilkadziesiąt tysięcy obiektów: fotografii, pocztówek, dokumentów życia społecznego, plakatów, planów, map, dzieł sztuki, które stały się bazą zbioru Muzeum Miasta Gdyni powołanego przez prezydenta miasta 1 stycznia 1983 r. Siedzibą dyrekcji został domek przy ul. Starowiejskiej tzw. Domek Abrahama. Funkcje magazynowe i wystawiennicze urządzono w dawnym pawilonie wystawowym gdyńskich artystów przy ul. Waszyngtona 21, w miejscu, gdzie dziś stoi budynek Centrum Rekreacji Gemini. Lata oczekiwania na nowy budynek muzeum upłynęły na organizacji wystaw, imprez, powiększaniu gromadzonych kolekcji i przede wszystkim na budowaniu trwałych, silnych relacji z lokalną społecznością.

Dziesiątki tysięcy obiektów zgromadzonych w muzeum jest źródłem wiedzy o przeszłym i aktualnym życiu miasta i jego mieszkańców, które niezmiennie fascynuje turystów i jest źródłem dumy ciągle nowych pokoleń gdynian.

misja

Gdynia

Gdynia jest miastem wyjątkowym w polskich dziejach. To spełnione marzenie o Polsce na morzu, a zarazem najbardziej spektakularny owoc modernizacyjnego wysiłku Polaków w XX wieku. Jest to więc miasto,w którym współczesność i codzienność splatają się z mitami – mitem morza, mitem nowoczesności, mitem przedsiębiorczości, mitem polskości, mitem międzywojnia, mitem miasta. Pragniemy eksplorować zarówno zwykłą, codzienną historię i współczesność miasta, jak i jego mitologię. Czy raczej jego różne mitologie.

nowoczesność

Gdynia jest dzieckiem nowoczesności – nowoczesnej polityki, ekonomii, architektury, nowoczesnego transportu. W ramach swojej działalności Muzeum bada i pokazuje nowoczesność w jej różnorodności – w tym, co w niej dobre i co złe, co aktualne i co przebrzmiałe, w tym co spektakularne i co tak zwykłe, że już niemal niedostrzegane.

projektowanie

Gdynia to miasto modernistyczne. Modernizm i projektowanie są ze sobą najściślej splecione. Nowoczesny świat to w wielkiej mierze świat zaprojektowany. Ze wszystkich stron otaczają nas zrealizowane projekty: budynków, pojazdów, przedmiotów, druków. Gdynia od lat prezentuje dizajn jako ważny element naszego życia. Pragniemy więc przedstawiać to, co w polskim i światowym dizajnie ważne, ciekawe, typowe albo wyjątkowe, to co sławne, i to co zapomniane.

edukacja

Gdynia, jak każde miasto, nie tylko żyje dniem dzisiejszym, ale także projektuje przyszłość miejskiej wspólnoty. Rozumiemy jak ważna jest dobra edukacja w budowaniu dobrej przyszłości, rozumiemy, że kultura ma moc spajania wspólnoty, dlatego edukacja kulturalna jest dla nas jednym z najważniejszych celów. Chcemy poprzez nowocześnie pomyślaną edukację nie tylko objaśniać zjawiska wokół nas, ale także dawać narzędzia do samodzielnego interpretowania świata i kultury.

wyróżnienia

Kampania promocyjno-marketingowa projektu „Rok Tadeusza Wendy w Gdyni” otrzymała II nagrodę w kategorii “Kampanie promocyjno-marketingowe” w 5. Przeglądzie Konkursu Muzeum Widzialne organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i…

Radmor to firma nierozerwalnie związana z Gdynią. Jej długoletnia historia sięgająca 1947 roku została pokazana wystawie Legenda Radmoru którą prezentowaliśmy w Muzeum Miasta Gdyni w okresie od…

Projekt „Rok Tadeusza Wendy w Gdyni” otrzymał nagrodę w kategorii “Edukacja” w konkursie na muzealne wydarzenie roku „Sybilla 2021” organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów!…

współpraca

Muzeum Miasta Gdyni chętnie współtworzy oraz włącza się w inicjatywy mające na celu projektowanie nowych form i narzędzi wystawienniczych oraz edukacyjnych w ramach następujących programów:
– Kreatywna Europa
– Europa dla obywateli
– Erasmus+
– Interreg Południowy Bałtyk
– Interreg Region Morza Bałtyckiego
– Interreg Europa Środkowa
– Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
– Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
– Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Muzeum współpracuje i jest otwarte na współpracę w ramach projektów międzynarodowych obejmujących swoją tematyką:
– miasto i przestrzeń miejską;
– architekturę;
– modernizm;
– dizajn;
– urbanistykę;
– edukację architektoniczną;
– historię Gdyni;
– dzieje regionu;
– dziedzictwo Morza Bałtyckiego.

Instytucje i osoby zainteresowane współpracą przy wspólnych projektach kulturalnych i edukacyjnych prosimy o kontakt z Działem Projektów:
projekty@muzeumgdynia.pl, tel. +48 58 662 09 29

znak graficzny Muzeum Miasta Gdyni do pobrania