Ułatwienia dostępu
PL EN

Kontakt

podstawowe dane

Muzeum Miasta Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1A
81-374 Gdynia

NIP: 586 – 010 – 19 – 73

najważniejsze telefony

Informacja: 58 662 09 55
Sklep: 58 662 09 61

dyrekcja

Dyrektor

Karin Moder

Zastępca dyrektora

Marzena Markowska

m.markowska@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 42

Kierownik biura dyrekcji

Anna Kondracka

sekretariat@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 10
Fax. 58 / 662 09 40

dział komunikacji i promocji

promocja@muzeumgdynia.pl

Kierownik działu

Dorota Lewandowska

d.lewandowska@muzeumgdynia.pl
Tel. 600 048 161

Michał Miegoń

m.miegon@muzeumgdynia.pl
Tel. 795 573 231

dział księgowości

Główny księgowy

Ewa Skelnik

finanse@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 52

Teresa Gosz

sklep@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 60

Małgorzata Barszcz

Tel. 58 / 662 09 30

Kadry

Anna Zelmańska

kadry@muzeumgdynia.pl

dział głównego inwentaryzatora

inwentaryzator@muzeumgdynia.pl

Kierownik działu

Marzena Markowska

Tel. 58 / 662 09 42

dział wydawnictw

Kierownik działu

dr Ewa Siwek

e.siwek@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 20

ośrodek badań nad Gdynią

Kierownik działu

dr Marcin Szerle

m.szerle@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 44

dział historyczny

historia@muzeumgdynia.pl

Kierownik działu

Dariusz Małszycki

d.malszycki@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 28

Dawid Gajos

d.gajos@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 26

Barbara Mikołajczuk

b.mikolajczuk@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 43

Specjalistka ds. digitalizacji

Katarzyna Piotrowska

k.piotrowska@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 662 09 30

Joanna Mróz

j.mroz@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 26

dział sztuki

sztuka@muzeumgdynia.pl

Kierownik działu

dr Anna Śliwa

a.sliwa@muzeumgdynia.pl
Tel:. 58 / 662 09 41

Gabriela Zbirohowska-Kościa

g.zbirohowska-koscia@muzeumgdynia.pl
Tel:. 58 / 662 09 41

Katarzyna Gec

k.gec@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 41

ośrodek edukacji

edukacja@muzeumgdynia.pl

Kierownik ośrodka edukacji

Tomasz Sosnowski

t.sosnowski@muzeumgdynia.pl
Tel.: 58 / 662 09 37

Małgorzata Bujak

m.bujak@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

Patrycja Wójcik

p.wojcik@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

Olga Lewandowska

o.lewandowska@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

dział administracyjno-organizacyjny

administracja@muzeumgdynia.pl

Kierownik działu

Rafał Frankowski

r.frankowski@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 45

Mateusz Kozielecki

m.kozielecki@muzeumgdynia.pl

Blanka Balicka

b.balicka@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 29

Robert Szymanowski

r.szymanowski@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 31

biblioteka

dział projektów

zamówienia publiczne

Starszy kustosz

Anna Spychalska

biblioteka@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 39

Marta Borowska-Tryczak

m.borowska@muzeumgdynia.pl
+48 58 662 09 29

zamowienia_pub@muzeumgdynia.pl

udostępnianie wizerunków

Regulamin i cennik opłat za udostępnianie wizerunków obiektów Muzeum Miasta Gdyni

Wizerunki obiektów i zdjęcia udostępnia się na podstawie wniosku (do pobrania poniżej), który należy złożyć w sekretariacie Muzeum Miasta Gdyni lub przesłać pocztą na adres Muzeum.

Muzeum Miasta Gdyni nie udostępnia wizerunków obiektów, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające
swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.

Kontakt w sprawie składania wniosków i udostępniania wizerunków

Dział Głównego Inwentaryzatora

Marzena Markowska

inwentaryzator@muzeumgdynia.pl
Tel. 58 / 662 09 42

Dział Historyczny

Dariusz Małszycki

d.malszycki@muzeumgdynia.pl
tel. 58 662 09 28