edukacja

Mądra, ciekawa i odpowiedzialna edukacja to jedno z najpoważniejszych, ale i najwdzięczniejszych zadań współczesnego Muzeum. Staramy się więc i my rozwijać działalność na tym polu.

Prezentowany tutaj program powstał z myślą zarówno o indywidualnych zwiedzających, jak i grupach zorganizowanych. Dzieci, dorosłych i seniorów z Gdyni oraz innych miast Polski zapraszamy na wykłady, oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych, na warsztaty muzealne oraz spacery historyczne i architektoniczne. Tych, którzy na co dzień chcą być bliżej kultury, zachęcamy do uczestnictwa w wolontariacie. Z myślą o grupach dzieci i młodzieży szkolnej powstały dostosowane do podstawy programowej lekcje muzealne i warsztaty. Przygotowane przez nas zajęcia mają służyć pomocą w poszerzaniu wiedzy, umiejętności manualnych, a także w rozwijaniu wrażliwości na świat kultury i sztuki.

Chcielibyśmy, aby inspirowały do twórczej aktywności, rozwijały samodzielne myślenie oraz pomagały lepiej zrozumieć Gdynię i jej historię. Nasi edukatorzy są otwarci na współdziałanie z odbiorcami w każdym wieku, a szczególną formę edukacji przez zabawę stanowią organizowane w naszym Muzeum tematyczne przyjęcia urodzinowe.

Mamy wielką nadzieję, że przedstawiony przez nas program Państwa zainteresuje, i że będziemy mieli okazję spotkać się w murach naszego Muzeum.

Oferta edukacyjna dostosowana została do poszczególnych grup wiekowych i realizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Powstała w oparciu o podstawę programową edukacji szkolnej, a warsztaty uwzględniają tematy z zakresu historii, sztuki, architektury oraz projektowania.

szkoły i przedszkola

Oferta Szkoły

Zachęcamy do korzystania z oferty warsztatów oraz oprowadzań dla szkół i przedszkoli, które towarzyszą wystawom stałej oraz czasowym w Muzeum Miasta Gdyni. Prowadzone przez edukatorów zajęcia będą wspaniałą okazją do poznania historii i architektury Gdyni. Oferta edukacyjna dostosowana została do poszczególnych grup wiekowych i realizowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz licea i technikum. Powstała w oparciu o podstawę programową edukacji szkolnej, a warsztaty uwzględniają tematy z zakresu historii Polski, historii lokalnej, sztuki, architektury oraz ekologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów oraz zasadami rezerwacji zajęć.

warsztaty

Patrycja Wójcik

p.wojcik@muzeumgdynia.pl
edukacja@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

oprowadzania

nauczyciele

Zachęcamy do korzystania z propozycji szkoleń, które skierowane są do pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawców przedszkoli. Ich tematyka będzie obejmowała treści z zakresu naszej wystawy stałej – Gdynia Dzieło Otwarte, wystaw czasowych, a także historii Gdyni, ekologii, architektury czy sztuki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń oraz zasadami rezerwacji miejsc.

Patrycja Wójcik

p.wojcik@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

studenci

Zachęcamy do korzystania z oferty oprowadzań oraz wykładów dla zorganizowanych grup studentów, które towarzyszą wystawie stałej oraz czasowym w Muzeum Miasta Gdyni. Zajęcia te będą okazją do poznania historii i architektury Gdyni, a także innych tematów, prezentowanych podczas wystawy czasowych. Oferta skierowana jest do wszystkich studentów, zainteresowanych proponowaną tematyką. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Patrycja Wójcik

p.wojcik@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

wykłady

Zachęcamy do rezerwowania terminów wykładów u koordynatorki, Patrycji Wójcik pod adresem mailowym: p.wojcik@muzeumgdynia.pl

dzieci z opiekunem

Olga Lewandowska

o.lewandowska@muzeumgdynia.pl
58 / 662 09 35/36

seniorzy

Małgorzata Bujak

m.bujak@muzeumgdynia.pl
883 329 844

dostępne Muzeum

Małgorzata Bujak

m.bujak@muzeumgdynia.pl
883 329 844