Zbiory

Zbiory zgromadzone przez Muzeum Miasta Gdyni odzwierciedlają zażyłą relację między Gdynią a morzem. Duża część eksponatów obrazuje wpływ żywiołu na życie poszczególnej jednostki, miasta, regionu, a wreszcie całego kraju. Stanowią świadectwo powstania portu i przemiany wsi w nowoczesne miasto. Dają możliwość wglądu w takie aspekty życia społecznego, jak kultura, sport, oświata – ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego, czyli okresu najbardziej intensywnego rozwoju miasta. Ilość zbiorów Muzeum Miasta Gdyni nieprzerwanie rośnie. Obecnie zbiory historyczne i artystycznie liczą łącznie 63184 jednostek, księgozbiór naukowy zaś to 11226 woluminów.

Bardzo poważne zwiększenie się ilości zgromadzonych obiektów od chwili powstania Muzeum jest miarą życzliwości społeczności lokalnej, która w postaci darowizn przekazuje Muzeum obiekty wartościowe pod względem historyczno-dokumentacyjnym oraz artystycznym. Jest to również miara aktywności zespołu Muzeum, który poprzez umiejętne działania promocyjne, aktywne poszukiwania oraz realizowane zakupy pozyskuje nowe obiekty. Zadaniem zespołu jest również opracowanie naukowe każdego z pozyskanych przedmiotów. Dzięki temu dziesiątki tysięcy obiektów stały się źródłem wiedzy o przeszłym i aktualnym życiu miasta i jego mieszkańców.