deklaracja dostępności

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do naszej strony internetowej.

Deklaracja dostępności strony internetowej www.muzeumgdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W dalszym ciągu pracujemy nad polepszeniem dostępności strony internetowej. Aktualnie niedostępne są poniższe elementy i treści:

 • filmy publikowane przed 1 września 2019 roku nie mają dodanych napisów dla osób g/Głuchych;
 • do części materiałów graficznych brakuje tekstów alternatywnych. Jeśli potrzebujesz o nich informacji, skontaktuj się z nami;
 • część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz do nich dostępu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.11.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Miasta Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej odnajdujesz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś je do koordynatorki dostępności MMG Małgorzaty Bujak.

Dane kontaktowe:
mail: m.bujak@muzeumgdynia.pl
telefon: +48 883 329 844.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w inny, odpowiedni dla Ciebie sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści podanej w zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do sekretariatu naszego Muzeum. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum znajduje się przy ulicy Zawiszy Czarnego 1a w Gdyni. W odległości 100 metrów od Muzeum dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody od strony ulicy Zawiszy Czarnego. Na początku schodów po prawej stronie muru, znajduje się tabliczka z numerem telefonu do ochrony Muzeum, w celu wezwania pomocy na wypadek trudności dostania się do budynku.
Sugerujemy podjazd do budynku od strony ul. Franciszka Sędzickiego. Oznaczony jest piktogramem.
Wejście główne to dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 195 centymetrów.

Skrzydło drzwi ma szerokość 96 centymetrów. Pomiędzy drzwiami wewnętrznymi (o wymiarach równych wejściu głównemu), a zewnętrznymi znajduje się przedsionek o szerokości 220 centymetrów i długości 190 centymetrów.

W budynku znajduje się jedna winda prowadząca na wszystkie kondygnacje Muzeum oraz klatka schodowa.

 • Poziom -1: Sala wystaw czasowych, toalety w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
 • Poziom O: Foyer, kasa, sklep, szatnia, toalety w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
 • Poziom 1: Sala wystaw czasowych
 • Poziom 2: Wystawa stała
 • Poziom 3: Wystawa stała

Szatnia znajduje się naprzeciwko toalet na poziomie O.

Bilet możesz zakupić w sklepie muzealnym, znajdującym się po lewej stronie od wejścia głównego lub na stronie internetowej muzeum.

Szerokość przejść oraz dojść do eksponatów na wystawach umożliwia swobodne poruszanie się na wózku.