deklaracja dostępności

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do naszej strony internetowej.

Deklaracja dostępności strony internetowej www.muzeumgdynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W dalszym ciągu pracujemy nad polepszeniem dostępności strony internetowej. Aktualnie niedostępne są poniższe elementy i treści:

 • filmy publikowane przed 1 września 2019 roku nie mają dodanych napisów dla osób g/Głuchych;
 • do części materiałów graficznych brakuje tekstów alternatywnych. Jeśli potrzebujesz o nich informacji, skontaktuj się z nami;
 • część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz do nich dostępu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.11.2022 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Miasta Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej odnajdujesz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś je do koordynatorki dostępności MMG Małgorzaty Bujak.

Dane kontaktowe:
mail: m.bujak@muzeumgdynia.pl
telefon: +48 883 329 844.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w inny, odpowiedni dla Ciebie sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści podanej w zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do sekretariatu naszego Muzeum. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum znajduje się przy ulicy Zawiszy Czarnego 1a w Gdyni. W odległości 100 metrów od Muzeum dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody od strony ulicy Zawiszy Czarnego. Na początku schodów po prawej stronie muru, znajduje się tabliczka z numerem telefonu do ochrony Muzeum, w celu wezwania pomocy na wypadek trudności dostania się do budynku.
Sugerujemy podjazd do budynku od strony ul. Franciszka Sędzickiego. Oznaczony jest piktogramem.
Wejście główne to dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 195 centymetrów.

Skrzydło drzwi ma szerokość 96 centymetrów. Pomiędzy drzwiami wewnętrznymi (o wymiarach równych wejściu głównemu), a zewnętrznymi znajduje się przedsionek o szerokości 220 centymetrów i długości 190 centymetrów.

W budynku znajduje się jedna winda prowadząca na wszystkie kondygnacje Muzeum oraz klatka schodowa.

 • Poziom -1: Sala wystaw czasowych, toalety w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
 • Poziom O: Foyer, kasa, sklep, szatnia, toalety w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
 • Poziom 1: Sala wystaw czasowych
 • Poziom 2: Wystawa stała
 • Poziom 3: Wystawa stała

Szatnia znajduje się naprzeciwko toalet na poziomie O.

Bilet możesz zakupić w sklepie muzealnym, znajdującym się po lewej stronie od wejścia głównego lub na stronie internetowej muzeum.

Szerokość przejść oraz dojść do eksponatów na wystawach umożliwia swobodne poruszanie się na wózku.

Dojazd komunikacją miejską

Naprzeciwko Muzeum, po drugiej stronie ulicy, znajduje się przystanek trolejbusu linii 320.

W odległości około 500 metrów znajduje się przystanek Skwer Kościuszki – Infobox. Linie: 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 320, 321, 326, 710.

Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.