18.09 \ Sobota \ godz. 17:00

The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum – spotkanie z Andrzejem Ziółkowskim

Zainspirowany duchowym testamentem angielskiego benedyktyna, mistyka i mędrca, Bede Griffithsa; Andrzej Ziółkowski przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność.

Wystawa i album The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum to owoc jego fotograficznej i duchowej podróży.

18 września o godzinie 17, dziennikarka, publicystka Maja Jaszewska poprowadzi spotkanie z Andrzejem Ziółkowskim w Muzeum Miasta Gdyni.

The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum

Ta wystawa i towarzyszący jej album pod tym samym tytułem są niezwykłą podróżą po Azji Południowo-Wschodniej. Na swoich fotografiach Autor snuje fascynującą opowieść o wyznawcach siedmiu wielkich religii.

Jego bohaterów łączy pragnienie kontaktu z sacrum. Andrzej Ziółkowski pokazuje ich w najbardziej intymnych momentach przeżyć duchowych: żarliwej modlitwy, pokuty, próby duchowego zespolenia z Praźródłem. Głęboko ludzkim i uniwersalnym fotografiom towarzyszą krótkie teksty ze świętych ksiąg przedstawionych religii.

Ta fotograficzna podróż pomaga zrozumieć, że mimo różnic w tradycjach religijnych, obrzędach czy formach ekspresji, pragnienia wszystkich ludzi wiary są do siebie podobne. Zaczynamy dostrzegać, jak mało nas różni, a jak wiele łączy.

Wernisaż
Plac Zawiszy Czarnego Gdynia
18 września 2021 | godz. 16.45

Spotkanie autorskie
Muzeum Miasta Gdyni
18 września 2021 | godz. 17.00
prowadzenie: Maja Jaszewska

https://www.youtube.com/watch?v=ekgW9JwqHIw

 

Andrzej Ziółkowski urodził się w 1954 roku w Gdyni. W latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, z tego 20 lat w międzynarodowym koncernie elektronicznym w Singapurze, oddaje się od roku 2005 swej pasji fotografowania.

najbliższe wydarzenia