30.07 \ Sobota \ godz. 12:00

Międzywojenni gdynianie – wykład o różnorodnej społeczności powstającego miasta

\ Dla dorosłych
\ Wejście bezpłatne

Gdynia okresu Drugiej Rzeczypospolitej była miastem migrantów. Do niecałych 10 tys. mieszkańców kilku wsi zlokalizowanych w pobliżu budującego się portu, tysiącami dołączali przyjezdni z różnych stron Polski. Z prowincji, miasteczek oraz dużych miast ściągali pracownicy niewykwalifikowani, robotnicy, urzędnicy, wojskowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów. Ci nowi mieszkańcy, współtwórcy Gdyni i portu, a niejednokrotnie lokalni inwestorzy, mieli różne korzenie i pochodzenie, byli różnych wyznań czy nawet narodowości. Zostawili po sobie szereg śladów, materialne i niematerialne dziedzictwo. Jak to, które pozostało po ludności żydowskiej, widocznej w portowej Gdyni lat 30. XX wieku.

Termin: 30 lipca 2022, sobota, godz. 12:00, MMG. Czas trwania: ok. 60 min. Prowadzenie: dr Marcin Szerle – historyk, muzealnik, przewodnik turystyczny.

“Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni publicznej” powstała we współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami w Oslo.

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z funduszy EOG i funduszy norweskich oraz budżetu krajowego.

najbliższe wydarzenia