stocznia

Wyniki konkursu fotograficznego “Wymiary nowoczesności Gdyni”

Czas czytania: 1 minut

Wyniki konkursu fotograficznego “Wymiary nowoczesności Gdyni”

Konkurs „Wymiary nowoczesności Gdyni” trwał od 11.08.2022 do 31.08.2022 roku. Spośród wielu fotografii wykonanych na terenie Gdyni przesłanych do Muzeum Miasta Gdyni Jury wybrało zwycięzców.

Jury Konkursowe postanowiło przyznać nagrody następującym  dziesięciu  osobom:

1. miejsce –  Tomasz Lelito

2. miejsce –   Grzegorz Dargacz i Janusz Imianowski

3. miejsce –  Michał Górnisiewicz

Wyróżnienia: Mateusz Adamczak, Patrycja Grochowska-Mejer, Sylwia Ratajczyk, Natalia Pleczyńska, Arkadiusz Wójcik, Marek Zambrzycki

Wszystkie osoby z nagrodzone otrzymują nagrodę specjalną w postaci prezentacji przesłanych przez nie fotografii na ekspozycji czasowej „Wymiary Nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego”, którą otwieramy już 23 września 2022 roku !

Dzięki uprzejmości Portu Gdynia S.A.  wszyscy zwycięzcy będą mogli wziąć udział w wycieczce fotograficznej po porcie gdyńskim.

Osoby, które zajęły miejsca od 1 do 3 po odbiór nagród rzeczowych będą mogły zgłaszać się do sklepu Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1A Gdynia) od 13 do 31 września 2022 roku włącznie, w godzinach pracy Muzeum. Nieodebrane po tym terminie nagrody rzeczowe przechodzą na rzecz Organizatora.