MMG-HM-II-527-211 - Gdynia - fot H Poddebski

Wystawa poświęcona fotografiom Henryka Poddębskiego z dofinansowaniem z programu “Koalicje dla Niepodległej”

Czas czytania: 1 minut

Wystawa poświęcona fotografiom Henryka Poddębskiego z dofinansowaniem z programu “Koalicje dla Niepodległej”

Z radością informujemy, iż nasza nadchodząca wystawa “Wymiary nowoczesności. Gdynia w obiektywie Henryka Poddębskiego”, tworzona w partnerstwie z Portem Gdynia, otrzymała dotacje w programie Koalicje dla Niepodległej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Wystawa planowana jest w okresie 23.09.2022 – 23.04.2023

Przez cały czas jej trwania od 23.09.2022 do 23.04.2023 wstęp na wystawę będzie w całości bezpłatny.

Fotografia krajoznawcza – której przedstawicielem był Henryk Poddębski – służyła władzom II RP jako narzędzie państwowotwórcze, mające krzewić w Polakach świadomość narodową. Była ona szczególnie istotna dla regionów, takich jak Pomorze, gdzie w 1922r. zapadła decyzja o budowie polskiego portu. W stulecie tamtych wydarzeń Muzeum Miasta Gdyni zaprezentuje m.in. negatywy, reprodukcje, archiwalne wydawnictwa związane z postacią Henryka Poddębskiego. Efektem przedsięwzięcia będzie wystawa i bogaty program wydarzeń towarzyszących. Na przykładzie gdyńskich zdjęć Poddębskiego spróbujemy lepiej zrozumieć społeczny i polityczny kontekst fotografii w II RP, a także jej rolę w kształtowaniu zbiorowej pamięci.