image_6487327-6

Projekt „Ambasadorzy Muzeum” z dofinansowaniem z projektu “Kultura bez barier”!

Czas czytania: 1 minut

Projekt „Ambasadorzy Muzeum” z dofinansowaniem z projektu “Kultura bez barier”!

Projekt „Ambasadorzy Muzeum” mający na celu wyrównanie dostępu do oferty MMG wśród osób z niepełnosprawnościami zyskał dofinansowanie z projektu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


“Ambasadorzy Muzeum” wyrównuje szanse na odbiór wystaw oraz działań naszego muzeum dla wszystkich z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu oraz trudnościami w rozumieniu i czuciu poprzez utworzenie grupy wolontariuszy i wolontariuszek przy MMG. Dzięki temu działalność MMG w sposób stały i kompleksowy będzie uwzględniała głos osób ze szczególnymi potrzebami, usuwała zastane bariery oraz projektowała kolejne działania tak, by nie stwarzały one barier. Z drugiej strony osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie zaangażowane i utożsamiające się z Gdynią i jej muzeum, dzięki serii spotkań z zespołem MMG, a także nabyciu wiedzy o tematyce miasta, będą mogły samodzielnie działać i reprezentować MMG w różnych muzealnych projektach.