Porozumienie o wspólpracy

Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego

Czas czytania: 1 minut

Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego

29 marca Muzeum Miasta Gdyni i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego podpisały porozumienie o współpracy, której celem będzie współdziałanie w następujących obszarach:

  • wspólne wydanie publikacji w ramach dwóch serii naukowych „Gdynia w nowym świetle” (nowatorskie prace badawcze poświęcone Gdyni) i „Gdynia. Historia wyjątkowa” (nowa, wielotomowa historia miasta Gdyni);
  • współpraca w ramach Komitetu Redakcyjnego przy Muzeum Miasta Gdyni,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dystrybucji publikacji.

Bardzo cieszymy się na tę współpracę i dziękujemy za zaufanie!

W podpisaniu porozumienia udział wzięli obecni na zdjęciu od prawej: Joanna Kamień (Dyrektor/Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego), Karin Moder (Dyrektor MMG), prof. Arnold Kłonczyński (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Gdańskiego) oraz dr Ewa Siwek (Kierownik Działu Wydawnictw MMG).