Kopia_zapasowa_GDYNIA_KONKURS_100_min

Konkurs interdyscyplinarny “Gdynia i Pomorze-ostatnie 100 lat w pracach młodych twórców.”

Czas czytania: 3 minuty

Konkurs interdyscyplinarny “Gdynia i Pomorze-ostatnie 100 lat w pracach młodych twórców.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkurs interdyscyplinarnym “Gdynia i Pomorze-ostatnie 100 lat w pracach młodych twórców.”. Tematem prac jest autorska interpretacja rozumienia patriotyzmu i wszelkich jego przejawów ujęta w obszary intermedialne. Idea przywiązania do kraju i postaw młodych twórców wobec upływającego czasu i przemian zachodzących w społeczeństwie oraz kulturze miasta Gdyni i okolic. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 listopada 2018.

Konkurs ma charakter otwarty i uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac w różnych kategoriach.

Kategorie wiekowe: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
1. 12-15 lat
2. 16-19 lat
Zasięg: woj. pomorskie
Cel: Celem konkursu jest kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego miasta, regionu i państwa.
Organizatorzy: Muzeum Miasta Gdyni i Liceum Plastyczne w Gdańsku
Termin: 30 listopada 2018
Rozstrzygnięcie konkursu: 5 grudnia 2018

Początek /wernisaż wystawy pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni: 12 grudnia 2018
Komisja: Muzeum Miasta Gdyni: mgr Tomasz Sosnowski, dr Anna Jazgarska, mgr Joanna Jakubowska
Liceum Plastyczne: mgr sztuki Magdalena Swacha, mgr sztuki Joanna Wyrostkiewicz,
mgr sztuki Andrzej Leszczyński, dr Joanna Jakubowska

Nagrody w kategoriach:
1. Reportaż/ film/ animacja:
I miejsce-udział w wystawie pokonkursowej, dyplom+gadżety design
I wyróżnienie: udział w wystawie pokonkursowej, dyplom
2. Wywiad- portret socjologiczny osoby:
I miejsce-udział w wystawie pokonkursowej, dyplom+gadżety design
I wyróżnienie: udział w wystawie pokonkursowej, dyplom
3. Malarstwo:
I miejsce-udział w wystawie pokonkursowej, dyplom+gadżety design
I wyróżnienie: udział w wystawie pokonkursowej, dyplom
4. Plakat:
I miejsce-udział w wystawie pokonkursowej, dyplom+gadżety design
I wyróżnienie: udział w wystawie pokonkursowej, dyplom
5. Fotografia:
I miejsce-udział w wystawie pokonkursowej, dyplom+gadżety design
I wyróżnienie: udział w wystawie pokonkursowej, dyplom

Prace należy:
1.Wysłać na adres: Liceum Plastyczne, ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk
z dopiskiem konkurs
“ Gdynia i Pomorze – ostatnie 100 lat w pracach młodych twórców. “
2.Opisać kodem złożonym z sześciu cyfr, dołączyć zaklejoną kopertę z tym samym kodem;
w środku koperty należy umieścić: imię i nazwisko, wiek, adres, szkoła lub ośrodek kultury, informacja o tym czy praca ma być odesłana, karta zgłoszeniowa, oświadczenie dotyczącym przetwarzania danych osobowych i umowa nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Kategorie/wymogi:
1.Reportaż, film/ animacja/2. wywiad – do 5 min
Prosimy o nazywanie plików zgodnie ze wzorem:
kod.format
np.678124.mp4
jeśli film posiada tytuł to tak:
kod-tytuł naszego_filmu.format
np. 768241_ukochane_drzewo.mov
Zalecane parametry filmu:
rozdzielczość HD (1280×720) lub FullHD (1920×1080)
pixel ratio: square pixels
Zalecany kodek H.264 – format MP4, MOV, AVI
niezalecany format WMV (szczególnie te powstałe w Windows Movie Maker)
3.Malarstwo- technika dowolna(olejna lub wodna) na blejtramie, podobraziu malarskim lub sztywnej tekturze, format min A4 do max 100 cm- dłuższy bok
4.Plakat, format min A4 do max 100 cm- dłuższy bok, przygotowany do ekspozycji na sztywnym podłożu; powinien zawierać hasło nawiązujące do tematu lub hasło autorskie
5.Fotografia- tradycyjna lub cyfrowa, wydruk lub papier foto, format min A4 do max 100 cm- dłuższy bok, przygotowany do ekspozycji na sztywnym podłożu

Warunki formalne:
Dostarczenie prac i zwrot prac na koszt uczestników, zwrot prac następuje po wystawie pokonkursowej.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i kosztów pobytu w ramach organizowanej wystawy pokonkursowej.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w transporcie.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją warunków konkursu.
Komisja wyłoni prace do wystawy pokonkursowej.
Postanowienia komisji są ostateczne i nie można składać odwołań do decyzji.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych i umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Uczestnicy konkursu nie mają możliwości wnoszenia odwołań do postanowień warunków konkursu
i decyzji Komisji konkursowej.

Pliki do pobrania: