projekt-baltic-gdynia

10. Baltic Mini Textile Gdynia – zaproszenie do udziału w Konkursie

Czas czytania: 2 minuty

10. Baltic Mini Textile Gdynia – zaproszenie do udziału w Konkursie

Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta Gdyni co trzy lata dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy.

Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych prac i pokazanie ich na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni oraz na wystawie pokonkursowej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (Polska).

Wybrane prace, wytypowane spośród podarowanych do kolekcji Muzeum Miasta Gdyni będą eksponowane także w Niemczech (w galerii w rejonie Środkowej Frankonii).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni z kraju i zagranicy – absolwenci uczelni artystycznych oraz członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).

Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace], z których Jury wybierze jedną.

Maksymalny wymiar prac wraz z oprawą wynosi 20 x 20 cm, dla obiektów przestrzennych 20 x 20 x 20 cm. Temat prac jest dowolny.

Pisemnego zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje autor pracy, zgodnie ze wzorem Karty uczestnictwa stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Do czytelnie wypełnionej Karty uczestnictwa należy dołączyć zdjęcia prac (wydruki), maksymalnie 5 zdjęć jednej pracy.

Zdjęcia prac (wydruki) należy przesłać w formacie 13 x 18 cm, dobrej jakości, na błyszczącym papierze, z dokładnym opisem eksponowania prac, zapakowania oraz oznaczeniem góra-dół. Zdjęcia powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy.

Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres Organizatora:

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, z dopiskiem: Baltic Mini Textile Gdynia.

Jury na podstawie nadesłanych zdjęć (wydruków) dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych prac oraz wybierze 50 prac do konkursu finałowego. Finaliści zostaną poinformowani o wyniku obrad Jury pocztą elektroniczną lub telefonicznie i proszeni o dostarczenie pracy wraz z płytką CD z jej cyfrowym zdjęciem o rozdzielczości 600 dpi na adres Organizatora.

Data ogłoszenia informacji o Konkursie: 26 czerwca 2015

Data nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 30 października 2015 (data doręczenia)

 

 

Kalendarz wydarzenia:

I etap konkursu: 6 listopada 2015

Data nadsyłania prac: 31 grudnia 2015 (data doręczenia)

II etap konkursu: 15 stycznia 2016

Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni: 11 marca – 8 maja 2016

Dodatkowe informacje:

Anna Śliwa sztuka@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41

 

Poniżej do pobrania regulamin, karta zgłoszeniowa oraz informacja o terminach:

BMTG regulamin PL

BMTG regulations EN

BMTG Karta uczestnictwa

BMTG PARTICIPANT CARD