Wojciech Jakubowski. Ekslibrisy

Wojciech Jakubowski (ur. 1929 r.) to grafik związany ze środowiskiem artystycznym Torunia, Malborka i Gdyni, w której mieszka od 1978 roku. Studiował w latach 1948–1953 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Jerzego Hoppena. Od pierwszej teki grafik, która ukazała się w 1954 r., jego dzieła zawsze są pełne inwencji, utrzymane na wysokim poziomie, dostosowane do książki i jej realiów. Artysta sam tworzy, wydaje ekslibrisy, współpracuje z pismami ekslibrisowymi o wysokim smaku i estetyce, jest założycielem Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku.

W bieżącym roku przypada 85-ta rocznica urodzin artysty i 60-lecie jego twórczej aktywności.