MY O RZECZACH \ RZECZY O NAS

Wystawa opowiadająca o relacjach ludzi z przedmiotami jest dla mnie szczególna. Przygotowując ją, zdecydowałam się odejść od badawczego szkiełka i oka na rzecz pokazania muzealnego obiektu w innym wymiarze – emocjonalnym, relacyjnym, ludzkim.

Do współtworzenia wystawy zaprosiłam muzealników – osoby, które obecnie i dawniej pracowały w Muzeum Miasta Gdyni. Każda z nich wybrała jeden obiekt z naszych zbiorów, a następnie uzasadniła swój wybór w autorskim tekście. W selekcji muzealiów nie było istotne pochodzenie, czas powstania rzeczy, jej wartość historyczna czy materialna. Liczył się emocjonalny stosunek, jaki miała do niej dana osoba. W ten sposób muzealne obiekty zyskały swoich rzeczników.

Emocje, jakie towarzyszą obcowaniu z rzeczami, stają się często zalążkiem nowych muzealnych kolekcji, badań naukowych, działań edukacyjnych i niespodziewanych odkryć. Rezygnując z kopii eksponatów, efektownych nowych mediów czy wielkich narracji, które często instrumentalizują obiekt lub przysłaniają jego faktyczną wartość, chciałam zwrócić uwagę na istotę muzealnictwa – przedmiot. I tak właśnie rzeczy – dzięki swoim rzecznikom – stały się sercem tej wystawy.

Joanna Mróz

Kuratorka wystawy

18 maja 2023 – Międzynarodowy Dzień Muzeów

Kuratorka z gramofonem, firmy Paillard
– obiektem z muzealnego magazynu,
który został przez nią wybrany do wystawy
(fot. Bogna Kociumbas-Kos).


MY O RZECZACH \ RZECZY O NAS

Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach zadania „MY O RZECZACH \ RZECZY O NAS”, programu „Wspieranie Działań Muzealnych”.

Wartość dofinansowania: 80 781,00 zł

Całkowita wartość zadania: 101 381,00 zł