MM Modernizm

MM projekt to pomysł na innowacyjne podejście do edukacji kulturalnej, poprzez stworzenie interaktywnej instalacji łączącej w sobie sztuki wizualne i muzykę. Jest to swego rodzaju kapsuła czasu pozwalająca podróżować między epokami historycznymi oraz stylami muzycznymi. MM Modernizm to początek wędrówki tej złożonej konstrukcji, której miejscem narodzin jest Gdynia

Wszyscy tworzący zespół projektu MM pochodzą z Trójmiasta lub osiedlili się nad morzem z wyboru, a sam projekt powstaje w mieście, które stało się inspiracją ze względu na bogactwo tematów artystycznych jakie można dzięki niemu poruszyć. Jest to więc Modernizm Gdyński. Odsłonie tej towarzyszy muzyka z lat 20. i 30. – barwnego czasu powstania miasta Gdyni, gdzie co roku gości Polski Festiwal Filmów Fabularnych, a prezentowana muzyka nawiązuje także do historii filmu. Jest to również okazja do odkurzenia pojęcia melodii na podstawie wybranych, znanych i charakterystycznych utworów z tego okresu. Całość została ujęta w fotograficznej formie imitującej stary film.

Ważną częścią projektu i jedną z kluczowych inspiracji, jest architektura Gdyni – zupełnie wyjątkowa na skalę kraju, tworząca istotne tło dla ożywionych postaci przechadzających się po modernistycznych pejzażach.
„Gdynia to unikalny miejski zespół zabudowy modernistycznej, w tym z wpisanym na listę zabytków Śródmieściem. Miasto budowane jako polskie marzenie, „okno na świat”, w ramach ambitnego planu gospodarczego, było jednocześnie polem do popisu dla młodych polskich architektów, urbanistów, dekoratorów i projektantów wnętrz. Modernistyczne Śródmieście Gdyni ukształtowało się w bardzo krótkim okresie dekady lat 30., co dodatkowo wzmocniło symboliczny przekaz „białej architektury” i „słonecznego miasta”. W mieście wyrosły zarówno całe pierzeje kamienic o kształtach kubicznych, jak i pojawiły się bardziej rozpoznawalne sylwety brył opływowych, nasuwających skojarzenia z architekturą okrętową. Gdyński modernizm to także znakomite przykłady zabudowy industrialnej, portowej oraz mieszkalnej, w tym willowej.”
[Ze strony internetowej Gdyński Szlak Modernizmu]

W projekcie MM Modernizm poruszamy temat historii architektury, fotografii, filmu, muzyki, jak również muzyki w filmie. Propozycją fotografii przekształcającej się w ruchomy niemy obraz z muzyką w tle, nawiązujemy do czasu powstania pierwszego filmu udźwiękowionego na świecie jak i w Polsce.
W wytwórni Warner Brothers w 1927 r. powstał „The jazz singer”, Film powszechnie uważa się za pierwszy film dźwiękowy w historii kina. Właściwie „Śpiewak jazzbandu” był klasycznym filmem niemym (dialogi przedstawiano na tablicach z napisami) jednak na udźwiękowionej taśmie filmowej oprócz muzyki pojawiają się obszerne wstawki śpiewane, realistycznie zsynchronizowane z obrazem. Film stanowił rewolucję, która zakończyła erę kina niemego.
W Polsce była to „Moralność pani Dulskiej” – pierwszy polski film z dialogiem nagranym na płytach gramofonowych, którego kopia została zachowana do dziś, oraz z tego samego roku 1930 – „Janko muzykant”. Oba filmy są „osierocone” nie wiadomo czy żyją właściciele praw lub spadkobiercy. Muzykę do nich nagrano w Filharmonii Warszawskiej.

Projekt zakłada stworzenie narzędzia edukacji kulturalnej, które stanowić może pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i wychowawców. Za sprawą kreatywnie wykorzystanych możliwości nowoczesnych technologii powstała baza, która w postaci interaktywnej wystawy ma zadanie pomóc uczniom poznać epokę w szerokiej perspektywie.

Nauczyciele i wychowawcy dostrzegają szczególną rolę kształcenia artystycznego w rozwoju kompetencji, takich jak potencjał kreatywny, umiejętność rozwiązywania problemów, współdziałania i komunikowania się, twórczego korzystania z mediów itp. Ten kierunek myślenia, został opublikowany w raporcie 21st Century Skills Arts Map.1, w którym autorzy wykazali, iż nowoczesna edukacja artystyczna jest nie tylko szansą na rozwój umiejętności i kompetencji, ale także koniecznością podyktowaną charakterem współczesnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych.
Wykształcenie muzyczne i plastyczne marginalnie traktowane w polskich szkołach jest niezbędne, by kształtować wrażliwość i poczucie estetyki od dzieciństwa. Przez dziewięć lat szkoły podstawowej i gimnazjum polskie dzieci spędzą na lekcjach poświęconych sztuce nie więcej niż 255 godzin. To w porównaniu z 263 godzinami jakie spędzają w ciągu zaledwie jednego roku dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej w Lichtensteinie zastraszające dane. Pochodzą one z raportu Edukacja artystyczna i kulturalna w Europie, przygotowanego przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej, gdzie pod pojęciem sztuki rozumie się edukację z takich dziedzin jak wychowanie plastyczne, muzyczne, teatr, taniec, sztuki medialne i architektura.

Instalacja jako taka jest rodzajem prototypu, to jakie wrażenia i interakcje w publiczności wywoła będzie przedmiotem obserwacji i analiz. Te z kolei wpłyną na rozwój i modyfikację narzędzi edukacyjnych, które będą powstawały wraz z rozwojem projektu, który mógłby być atrakcyjnym jednorazowym wydarzeniem artystycznym, ale u podstaw myślenia o nim leży cykliczność. Dopiero wtedy będzie możliwe przeprowadzenie procesu rozwoju tej formy przekazywania wiedzy i oswojenie zwiedzających z twórczą aktywnością. Przechodząc przez kolejne wybrane epoki możliwe jest rozbudowywanie idei o nowe formy interakcji jak również stworzenie ciekawych modyfikacji graficznych obrazu.

AUTORZY – Zespół MM Projekt:  Dominika Krajewska – Koordynator i Autorka scenariusza projektu; Rafał Pankowski – Koordynator Techniczny, Grafik 3D; Michał Ziułek – Programista; Mariusz Ziułek – Programista; Przemysław Barłóg – Grafik 3D; Bartłomiej Zaremba – Grafik 3D; Oleg Dziewanowski – Koordynator Muzyczny; Iga Wasilewska – Fotograf, Psycholog; Natalia Taranta – PR

www.mmprojekt.info

https://www.facebook.com/MMModernizm?fref=ts

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Edukacja Kulturalna.

mkidn_01_cmyk

 

www.mmprojekt.info