Gdynia. Urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem

Wystawa „Gdynia – urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem” przedstawia dzieje miasta, którego powstanie i spektakularny rozwój przypada na szczególny okres w historii Polski – lata 1918-1939. Wówczas to, po odzyskaniu niepodległości i w 1920 r. dostępu do morza, pojawiła się idea budowy portu, który miał uniezależnić polską gospodarkę od portu w Gdańsku. Budowany wysiłkiem całego narodu port w Gdyni stał się wkrótce jednym z najnowocześniejszych w Europie.
A obok zaczęło wznosić się miasto. Początkowo było tylko tłem dla spraw politycznych i gospodarczych, z czasem jednak stało się niezależnym organizmem o własnej tożsamości, będąc jednocześnie ważnym zapleczem dla gospodarki morskiej. W wymiarze emocjonalnym stała się Gdynia urealnieniem wielu marzeń o wielkiej potędze na morzu. I choć od tamtego czasu wiele się zmieniło, taka pozostała – zwrócona ku morzu i własnym korzeniom, a jednocześnie dynamicznie rozwijająca się i z morza czerpiąca inspiracje do kolejnych dokonań. Bo, jak pisał Eugeniusz Kwiatkowski „Gdynia i morze to jedno”.
Tę właśnie zależność od morza autorzy wystawy szczególnie wyeksponowali.
Wystawa obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej oraz czasy powojenne, aż do transformacji ustrojowej. Składa się z trzech, przenikających się działów:
– Gdynia dumą Polaków
– Gdynia na co dzień do 1939 r.
– Historia nauczycielką życia. Heroiczna przeszłość.
Na szczególną uwagę zwracają śmiałe aranżacje połączone z multimedialnym przedstawieniem tematu. Filmy, programy komputerowe zachęcają do samodzielnego poznania historii miasta i portu. Widz, obok obejrzenia tradycyjnej ekspozycji ma możliwość uczestniczyć w niej w sposób interaktywny.