Gdynia en face

Celem wystawy jest prezentacja artystycznej fotografii fasad gdyńskich budynków industrialnych stworzonych przez holenderskiego artystę Menno van der Meera. Wystawa będzie prezentować 40 fotografii wykonanych przez artystę podczas pobytu w Gdyni w październiku 2015 r.

W ciągu siedmiu dni sportretował on wybrane przez siebie obiekty, koncentrując się na detalach fasad, grze faktur i barw oraz symetrii, ale także poszukując piękna w elementach niedoskonałych, zniszczonych, ulegających rozkładowi. Gdynia jest dla Menno van der Meera kolejnym przystankiem na artystycznej ścieżce, a jej architektura nowym polem do eksploracji. Wystawa prezentuje architekturę Gdyni widzianej okiem wrażliwego i uważnego twórcy, nieznanego dotychczas polskim odbiorcom.

Osoba odwiedzająca wystawę zetknie się z zupełnie nowym wizerunkiem miasta, zdając sobie sprawę iż dotychczas znała tylko jedną z jego twarzy – tą osobistą, przesiąkniętą pozytywnymi oraz negatywnymi emocjami i doświadczeniami. Menno van der Meer zaoferuje odbiorcom świeże spojrzenie swoistego intruza, człowieka z zewnątrz, patrzącego na miasto po raz pierwszy.

 

O ARTYŚCIE

Menno van der Meer (1978) jest holenderskim artystą fotografikiem. Jego zainteresowanie fotografią i architekturą narodziło się podczas studiów w Design Academy w Eindhoven i zaowocowało stażem w biurze Miejskiego Wydziału Architektury w Amsterdamie (The Office for Metropolitan Architecture – O.M.A. Koolhaas). Swój warsztat rozwijał także pełniąc obowiązki asystenta zajmującego się fotografowaniem architektury Hansa Whrlemana. W 2012 roku Menno van der Meer założył Studio Kazerne – firmę pod której szyldem z licznymi sukcesami tworzy do dziś. Poza fotografią artystyczną przyjmuje także zlecenia komercyjne, obejmujące m.in. tworzenie dokumentacji fotograficznej różnego rodzaju wydarzeń. Jego prace publikowane były w rozmaitych albumach i magazynach oraz na portalach internetowych (np.: Korzo magazine, Hague Art Calendar). Do klientów Studio Kazerne należą m. in. Holenderskie Ministerstwa Finansów oraz Spraw Wewnętrznych.

Wystawy, na których prezentowane były prace Menno van der Meera:

  • Gallery Kreek, Oosterbeek;
  • Gallery Kappers kunst, The Hague;
  • Van Abbemuseum ( 1/2finale 4kante ei),
  • Eindhoven: Museum nacht 2013,
  • Rotterdam: Zomer expo 2014,
  • gemeente museum Den Haag (The Hague);
  • 2015 flat expo Couperusduin Den Haag.

 

Wernisaż: 13 maja 2016 r., godzina 18

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: 15 maja 2016 r., godzina 14

Czas trwania wystawy: 14 maja – 28 czerwca 2016 r.

Kuratorka: Diana Lenart

Koordynatorka: Kinga Jarocka