Filmobcy. Marzec ’68

Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Muzeum Miasta Gdyni zapraszają na wyjątkową wystawę “Filmobcy. Marzec ’68”

Wystawa “FILMOBCY. Marzec ’68” opowiada o wpływie wydarzeń marcowych na polską kinematografię. Partnerem ekspozycji zrealizowanej z inspiracji prof. Piotra Mikuckiego, dziekana Wydziału Reżyserii, jest PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.
Rocznica wydarzeń marcowych jest ważna dla wszystkich, Polaków i Żydów, chociaż tak odmienne wydają się być nasze perspektywy. W istocie jednak nasza pamięć o tamtych wydarzeniach zbiega się dziś w tym samym punkcie.

Wzruszamy się, współodczuwamy, dzielimy się tworząc wspólnotę ludzi, którzy otwarcie rozmawiają o historii, o błędach i wypaczeniach, a nade wszystko o tym, czego można w przyszłości uniknąć.

Na ekspozycji można zobaczyć filmy ze wspomnieniami naocznych świadków wydarzeń sprzed pół wieku – absolwentów szkoły. Opowiadją: Jerzy Hoffman, Andrzej Krakowski, Krzysztof Rogulski, Andrzej Titkow, Janusz Zaorski, Michał Dudziewicz, Jerzy Matula, Leon Kelcz – naoczni świadkowie opowiadają o Marcu 1968 roku w środowisku filmowym, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i Szkoły Filmowej. Na wystawie będzie można zobaczyć nie tylko relacje Filmowców, ale także oficjalne dokumenty, fotografie (często unikatowe), plakaty.

Świadectwa tamtego czasu pochodzą z archiwów PWSFTviT w Łodzi, FINA, WFDiF, WFO, łódzkiego oddziału IPN oraz zbiorów muzeum, m.in. rękopis i maszynopis „Historii sztuki filmowej” Jerzego Toeplitza, pierwszego rektora Szkoły Filmowej, własnoręcznie napisany życiorys Aleksandra Forda, odmowę przyznania paszportu Jerzemu Lipmanowi.”