Arkadia. Gdyńskie letnisko przełomu XIX i XX w.

„Arkadia. Gdyńskie letnisko przełomu XIX i XX w.” to wystawa odkrywająca zakamarki regionalnej historii. Narracja opowieści, zbudowana wokół dokumentów i przedmiotów kultury materialnej pochodzących z tego okresu, wprowadza widza w klimat miejscowości letniskowej, umożliwiając jednocześnie odkrycie genius loci Gdyni – niewielkiej, rolniczo-rybackiej wsi, która zmieniła swój charakter dzięki przedsiębiorczości jej mieszkańców.

Na wystawie eksponowane są zbiory własne Muzeum Miasta Gdyni – pocztówki, fotografie, mapy, wydawnictwa, meble i inne przedmioty wyposażenia wnętrz, w tym obiekty pochodzące z gdyńskich domów letniskowych. Obraz gdyńskiego kurortu dopełniają obiekty ze zbiorów innych muzeów, instytucji i kolekcji prywatnych. Wśród nich warto podkreślić: przedmioty kultury materialnej z Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, a także muzeów warszawskich – Muzeum Kolejnictwa oraz Muzeum Sportu i Turystyki, dokumenty z Archiwum Państwowego w Gdańsku, pocztówki z PAN Biblioteki Gdańskiej, zabawki z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenko z Krakowa oraz przedmioty ze zbiorów Grzegorza Fey z Gdyni. Klimat epoki podkreślają wizytowe, spacerowe i plażowe stroje damskie z prywatnej kolekcji Przemysława Krystiana Faryś z Łodzi.
Wystawie towarzyszy pokaz multimedialny, przygotowany z wykorzystaniem pocztówek z przełomu XIX i XX w.