02.02 \ Sobota \ godz. 15:00

Życzenia z dmuchanego materaca – wykład Anny Suwały

\ Dla wszystkich
\ Wejście bezpłatne

Życzenia z dmuchanego materaca – normy i kurioza technologiczne i cenzorskie w polskiej powojennej ilustracji i pocztówce.

ANNA SUWAŁA jest właścicielka największego zbioru oryginałów polskich ilustracji. Z wykształcenia konserwator malarstwa. Rzeczoznawca ZPAP i Polskiej Izby Artystów
Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Wystąpienie stara się wskazać elementy wpływające na ostateczny wynik pracy ilustratora i projektanta pocztówek jakim jest wydawniczy wydruk. Przytacza najdrastyczniejsze przykłady zaprzepaszczenia w procesie druku pomysłów technologicznych i technicznych. Mówi o chwilowych fascynacjach technologiami, którym ulegali artyści i inspirowania się pomysłami kolegów. Ujawnia oczekiwania autorów tekstów wobec ilustracji (w tym także dotyczące techniki). Analizuje przyczyny przemalowań ilustracji do kolejnych wydań.

Prezentuje przykłady wzajemnych relacji ilustracji i pocztówki oraz przypisania nowych znaczeń gotowym przedstawieniom. Stara się odpowiedzieć na pytanie o logistykę artystycznych działań w tandemach ilustratorskich.

Dowodzi tradycyjnego(wobec ilustracji i pocztówki) niedowładu cenzury. Zwraca uwagę na „inspicjencką”rolę wewnętrznej cenzury kolegiów redakcyjnych.

Pokazuje więc mniej koturnowo-spiżowy wizerunek artystów popełniających merytoryczne błędy wychwytywane przez redakcje, oraz wielokrotne wykorzystanie tych samych pomysłów. Podaje powody odrzucenia projektów ilustracji i pocztówek przez redakcje.

Materiał jest bogato ilustrowany slajdami, przykłady są czytelne i przejrzyste, a wykład unika hermetycznego języka. Ma więc charakter zdecydowanie popularny.

Po wykładzie będzie możliwość organoleptycznego zapoznania się z większością projektów (także roboczych, które nie weszły do druku).

najbliższe wydarzenia