09.06 \ Niedziela \ godz. 14:00

Wiązanie mikro i makro – wykład i oprowadzanie po wystawie Włodzimierza Cygana

\ Dla wszystkich

Wykład ma być zbiorem spostrzeżeń dotyczących cech specyficznych dla dyscypliny sztuki jaką jest tkanina artystyczna. Przemyślenia i spostrzeżenia mają charakter autorski ponieważ pochodzą od praktykującego twórcy. Treść wykładu opiera się na trzech hasłach wywoławczych:
– Przekraczanie granic – jest próbą uświadomienia jaką rolę w historii dawnej i współczesnej tkaniny pokonywanie odegrało przełamywanie granic gatunku. Ta część wykładu będzie się opierać na przykładach historycznych tapiserii jak seria Apokalipsa z Angers (XIV wiek) oraz postawi tezę, że autorski przymus przekraczania granic jaki można zaobserwować na przykładzie próby odnowienia gatunku przez kultowe Biennale w Lozannie stało się jedną z przyczyn upadku tej słynnej inicjatywy.
– Wiązanie mikro i makro – ma uzmysłowić słuchaczom, że tkanina jest tworem wielocząsteczkowym, którego poszczególne elementy scalone są przez autora metodą, która sama ma także charakter środka wyrazu. Ta cecha uzasadnia porównanie tkaniny do architektury i uświadamia rolę bliskiego kontaktu zmysłowego z dziełem sztuki tkackiej.
– Coś od siebie – to opinia artysty-tkacza mówiąca, że sama umiejętność tkania to jeszcze za mało. Aby tkanina mogła być traktowana jako dzieło sztuki powinna wchodzić w relację z czasami w jakich powstała i nosić ślad indywidualnej osobowości jej twórcy. Ostatnia część mojego wystąpienia będzie dla mnie okazją do zaprezentowania własnych dokonań w konfrontacji z przedstawionymi wcześniej przemyśleniami.

wykład 45 min. + oprowadzanie po wystawie 11. Baltic Mini Textile Gdynia 45 min.

9.06.2019 godz. 14:00-15:30

najbliższe wydarzenia