29.03 \ Środa \ godz. 17:30

Rola drewna w historii Gdyni – wykład Dawida Gajosa

Drewno jest jednym z najważniejszych surowców w historii Gdyni. Ten najdoskonalszy i najtrwalszy surowiec od wieków był podstawą gdyńskiego przemysłu. Początkowo obra-biany w gdyńskich tartakach by sprzedawany jako materiał budowlany. Zużycie drewna w Gdyni wzrosło wraz z decyzją o powstaniu portu. Pierwsza przystań Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków zbudowana była niemal wyłącznie z drewna.

Wraz z rozwojem gdyńskiego portu drewno zaczęło pełnić nie tylko rolę budulca, ale stało się również gwarantem pożyczek finansowych i reform w państwie. Po wybudowaniu por-tu drzewnego i utworzeniu Polskiej Agencji Eksportu Drewna PAGED, drewno stało się jednym z głównych towarów eksportowanych drogą morską, napędzając rozwój gospodar-ki morskiej.

Wykład na temat roli jaką odegrało drewno w historii Gdyni będzie bogato ilustrowany historycznymi fotografiami ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni.

Termin: 29.03.2023 r., godz. 17:30
Bilety: 10 zł
Prowadzenie: Dawid Gajos / Dział Historyczny Muzeum Miasta Gdyni
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A
Liczba uczestników: 100 osób

najbliższe wydarzenia