10.02 \ Niedziela \ godz. 12:00

Projekt Miasto: tu i teraz – strefa edukacyjna

\ Dla wszystkich
\ Wejście bezpłatne

Projekt Miasto skierowany jest do mieszkańców Gdyni. Jego realizacja rozpocznie się  4 stycznia 2019, a zakończy 10 lutego 2026 roku, w stulecie uzyskania praw miejskich przez Gdynię.

Podczas 93. urodzin Gdyni Ośrodek Edukacji Muzeum Miasta Gdyni Dzięki umożliwi rejestracje wideo i audio wypowiedzi mieszkańców dotyczących teraźniejszej historii: historii gdyńskiego „tu i teraz”. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane publicznie oraz dodane do archiwum Muzeum Miasta Gdyni. Za wiele lat przekazane przez mieszkańców miasta historie stworzą wyobrażenie o naszym dzisiejszym gdyńskim „tu i teraz”.

najbliższe wydarzenia