16.06 \ Niedziela \ godz. 14:00

Oprowadzanie po wystawie stałej “Gdynia – Dzieło Otwarte”

A gdyby tak oddać głos architektom, inwestorom, budowniczym Gdyni i opowiedzieć o historii miasta przez pryzmat jego architektury? W jaki sposób budowano to portowe miasto określane jako „okno na świat”, „symbol II Rzeczypospolitej” i „wybitne osiągnięcie polskiego modernizmu”? Jak Gdynia realizowała swoją politykę budowlaną w dwudziestoleciu międzywojennym? Kim byli właściciele powstających w mieście nowoczesnych kamienic i domów czynszowych? To tylko część zagadnień, które zostaną podjęte podczas niedzielnego oprowadzania z badaczką architektury Weroniką Szerle z Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni. Stanie się ono również okazją do przedstawienia sylwetek młodych, śmiałych architektów z Warszawy i ze Lwowa, którzy nie wahali się wprowadzać awangardowych zasad „papieża modernizmu” Le Corbusiera do swoich gdyńskich realizacji. Zapraszamy serdecznie!

najbliższe wydarzenia