29.01 \ Piątek \ godz. 16:00

[ONLINE] Znamy się: Jak żyć? – o biografiach na wystawach

\ Dla dorosłych
\ Wejście bezpłatne
\ Zapisy

Znamy się, i to jak!

Zapraszamy wszystkich chętnych na unikatowe spotkania prowadzone przez pracowników Ośrodka Edukacji. Poprzez platformę Zoom odwiedzimy wirtualnie jedną z naszych aktualnych wystaw i w 30 minut postaramy się zaprezentować Państwu to, co jest dla nas najważniejsze. Czasami będą to historyczne fakty, a innym razem po prostu subiektywne odczucia.

Pół godziny przed wydarzeniem, każdy uczestnik otrzyma mailowo unikatowy link do spotkania.

W piątek 29 stycznia o godzinie 16:00 Olga Lewandowska z muzealnego Ośrodka Edukacji zaprezentuje Państwu pierwszą część wystawy “Polskie Projekty, Polscy Projektanci: Janusz Kaniewski” dotyczącą sylwetki tytułowego projektanta, co będzie dobrym pretekstem do zastanowienia się jak można pokazywać biografie twórców na wystawie.

Uwaga! Aby wziąć udział w wydarzeniu Muzeum Miasta Gdyni, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, należy poczynić następujące kroki:

(1) Przed wzięciem udziału w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Miasta Gdyni prosimy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem dostępnym pod linkiem: https://www.muzeumgdynia.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin-warsztato%CC%81w-online-zm.pdf

(2) Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Formularz zapisów dostępny jest pod wszystkimi wydarzeniami na stronie

(3) W przypadku innych obostrzeń są one wymienione w opisie wydarzeń.

(4) Wszystkie wydarzenia posiadają ograniczoną liczbę odbiorców z powodów bezpieczeństwa.


Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych w Muzeum Miasta Gdyni w okresie epidemii
1. W związku z występującym w Polsce stanem epidemii wywołany zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w
warsztatach, zajęciach, wykładach i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w
Muzeum Miasta Gdyni (dalej „Wydarzenia”). Regulamin jest dostępny na stronie
internetowej www.muzeumgdynia.pl.
2. Organizatorem Wydarzeń jest Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-374), ul.
Zawiszy Czarnego 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod nr 2, NIP
586-010-19-73 (dalej „Muzeum”).
3. Wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniach zobowiązane są do przestrzegania
postanowień Regulaminu. Osoba, która nie akceptuje w całości postanowień Regulaminu
nie może uczestniczyć w Wydarzeniach z uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych
osób.
4. Liczba uczestników Wydarzenia została ograniczona. W Wydarzeniach mogą uczestniczyć
tylko osoby, które wcześniej zgłosiły swój udział poprzez wypełnienie formularza zapisów
dostępnego na stronie internetowej www.muzeumgdynia.pl.
5. Przed rozpoczęciem Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do przekazania Muzeum
prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika. Oświadczenie jest
dostępne na stronie internetowej www.muzeumgdynia.pl.
6. Podczas Wydarzenia dzieci do lat 13 muszą przebywać pod nadzorem opiekuna. Zaleca
się, by jedno dziecko uczestniczyło w Wydarzeniach z maksymalnie jednym opiekunem.
7. Podczas przebywania na terenie Muzeum, w tym podczas Wydarzenia, obowiązkowe jest
zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.
8. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk. Toaleta dostępna dla uczestników
znajduje się w przestrzeni foyer Muzeum.
9. Przed wejściem na miejsce Wydarzenia należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym do
tego punkcie. Preparat do dezynfekcji rąk znajduje się w przestrzeni foyer, w Ośrodku
Edukacji i przed wejściem na każdą z wystaw w Muzeum.
10. Przed rozpoczęciem Wydarzenia stoły, miejsca do siedzenia oraz przygotowane materiały
dla uczestników poddane są dezynfekcji.
11. W trakcie Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do korzystania z wcześniej
wyznaczonego miejsca do pracy. Zaleca się korzystanie wyłącznie z materiałów
przygotowanych dla danego dziecka i jego opiekuna.
12. Wymagane jest zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, za wyjątkiem
opiekuna z dzieckiem do lat 13, osoby uczestniczącej razem z osobą niepełnosprawną,
osób spokrewnionych albo wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
13. Muzeum przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują po ich
ogłoszeniu na stronie internetowej www.muzeumgdynia.pl.

najbliższe wydarzenia