15.03 \ Środa \ godz. 17:30

Od wełny do polietylenu. Kolekcja miniatur tkackich Muzeum Miasta Gdyni – wykład dr Anny Śliwy

Zapraszamy na wyjątkowy wykład, który przybliży szczególny fragment naszych muzeal-nych zbiorów – kolekcję współczesnych miniatur tkackich, które pozyskaliśmy w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Zgromadzona kolekcja to efekt organizowanego przez Muzeum Miasta Gdyni konkursu – Baltic Mini Textile Gdynia. Cykliczne wydarzenie artystyczne, które funkcjonuje w Gdyni już od początku lat dziewięćdziesiątych XX w., przez lata zyskało status znaczącej, presti-żowej pozycji w kalendarzu międzynarodowych imprez artystycznych.

Przy okazji Baltic Mini Textile prezentowali swoje prace artyści z całego świata: USA, Kana-dy, Izraela, Meksyku, Korei, Japonii, Chin, Australii i prawie całej Europy. Wielu z nich ofia-rowało swoje dzieła Muzeum Miasta Gdyni, co pozwoliło nam zgromadzić bogatą kolekcję, liczącą ponad trzysta prac. Wybrane miniatury z muzealnej kolekcji prezentowane były m. in. na wystawie w Slippery Rock (USA), Norymberdze, Ansbach i galeriach australijskich.

Podczas wykładu dr Anna Śliwa, kuratorka wystawy 12. Baltic Mini Textile Gdynia, opowie w jaki sposób badać ten szczególny rodzaj tkaniny, której mały rozmiar zachęca artystów do eksperymentów zarówno z materiałami jak i techniką. Z jakimi problemami konserwa-torskimi można się spotkać, gdy artyści korzystają z materiałów nietrwałych, a prace bar-dzo często odchodzą od tradycyjnej płaskiej formy tkackiej w stronę trójwymiarowych rzeźbiarskich obiektów?

Osobne miejsce poświęcone zostanie zagadnieniom wystawienniczym: w jaki sposób pre-zentować miniaturę tkacką, by wydobyć jej szczególny urok.

Prowadzenie: dr Anna Śliwa Dział Sztuki Muzeum Miasta Gdyni
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia
Liczba uczestników: 50 osób

najbliższe wydarzenia