27.05 \ Piątek \ godz.

Nordic Talking Festival 2022

\ Dla wszystkich

Historia, folklor i dziedzictwo kulturowe krajów nordyckich w szczególności Norwegii i Islandii – to tematy przewodnie tegorocznej, 5 edycji Nordic Talking Festival. W programie między innymi: warsztaty czytania run, pokazy walk wikingów, wystawa fotografii, koncerty, lekcje norweskiego tańca ludowego oraz prelekcje i wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski i Skandynawii.


Tegoroczna edycja Nordic Talking Festival odbędzie się w Gdyni i potrwa trzy dni, od 27 do 29 maja. Wydarzenia odbywać się będą równolegle w kilku miejscach: Konsulacie Kultury, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz w otwartej przestrzeni miejskiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak obowiązują na nie zapisy. Szczegóły oraz program dostępne są na stronie Festiwalu www.nordic-talking.pl.

Powrót do korzeni

W tym roku Nordic Talking Festival oscylował będzie wokół tematów związanych z historią, folklorem i dziedzictwem kulturowym krajów nordyckich. – Chcemy wrócić do korzeni i pochylić się nad przeszłością. Będziemy podążać śladami wikingów, poznawać zwyczaje ludności tubylczej, zamieszkującej północne rubieże Europy oraz odkrywać tajemnice  bohaterów i wielkich rodów Północy opisywanych przez islandzkich skaldów. Przyjrzymy się strojom ludowym, zatańczymy norweską polkę, nauczymy się czytania run oraz poznamy sagi islandzkie – zapowiada Aleksandra Wiśniewska z Fundacji Art of Freedom, będącej organizatorem Festiwalu.

Wykłady, warsztaty i pokazy

W programie Festiwalu, obok prelekcji i wykładów, znalazł się cały wachlarz tematycznych warsztatów i wydarzeń towarzyszących ze szczególnym akcentem na kulturę i folklor Norwegii i Islandii. Uczestnicy Nordic Talking Festival 5 będą mieli okazję poznać skandynawskie baśni dla dorosłych, przyjrzeć się norweskim bunadom, zatańczyć tradycyjną norweską polkę, zagrać nordyckie pieśni, nauczyć się czytania run, chwycić za łuk, a także porozmawiać w językach staroislandzkim, szwedzkim, norweskim i duńskim. Będą też pokazy walk wikingów, gra miejska, wystawa fotografii, spotkania autorskie, koncerty i prezentacja dwóch filmów Jakuba Witka, w tym polska premiera filmu „Zwykłe Życie”.

Pełny program Nordic Talking Festival, dostępny jest na stronie www.nordic-talking.pl


Organizatorami wydarzenia są Miasto Gdynia oraz Fundacja Art of Freedom, a partnerem głównym Fundusze Norweskie i EOG oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego to forma bezzwrotnej pomocy finansowej, jaką Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyznają 15 państwom członkowskim UE, zyskując w zamian dostęp do rynku wewnętrznego UE, mimo ze nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy Norweskich i EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Wartość wsparcia dotychczas przyznanego Polsce wynosi blisko 2 mld euro. Środki przeznaczone są m.in: badania naukowe,  edukację, kulturę, zdrowie,  środowisko, przedsiębiorczość, rozwój lokalny, dialog społeczny. Instytucją Odpowiedzialną za koordynację i wdrażanie Funduszy Norweskich i EOG w Polsce jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Poszczególne programy zarządzane są przez Operatorów. Więcej informacji na temat Funduszy Norweskich i EOG można znaleźć na www.eog.gov.pl społeczny.

Harmonogram wydarzeń do pobrania:

najbliższe wydarzenia