25.06 \ Niedziela \ godz. 14:00

MY O RZECZACH \ RZECZY O NAS – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie

Wystawa „MY O RZECZACH \ RZECZY O NAS” opowiada o relacjach między człowiekiem a przedmiotami. Naszym celem było tym razem odejście od naukowego „szkiełka i oka” i próba pokazania muzealnego obiektu w innym wymiarze – emocjonalnym, relacyjnym, ludzkim.

Podczas oprowadzania kuratorskiego, wędrując śladem opowieści pracownic i pracowni-ków naszego muzeum o wybranych rzeczach, zobaczymy wiele obiektów – fotografie, listy, przedmioty codziennego użytku, meble, obrazy i inne muzealia – w których odbijają się ślady pamięci, prywatnych fascynacji, pasji czy przeżyć.

W czasie oprowadzania, Dariusz Małszycki – starszy kustosz z ponad dwudziestopięciolet-nim stażem w Muzeum Miasta Gdyni, opowie między innymi o ważnej dla niego historii budowy Magazynów Paliw Płynnych w Gdyni, a także o zdjęciach które je przedstawiają i odczuciach, jakie mu towarzyszyły kiedy je opracowywał.

Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

najbliższe wydarzenia