26.04 \ Środa \ godz. 17:30

Miniaturowy dizajn dwudziestolecia międzywojennego – obiekty ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni – wykład

Rok 2023 to Rok Zbiorów w Muzeum Miasta Gdyni! Staramy się w tym roku przyjrzeć na nowo naszym zbiorom, znaleźć nową perspektywę. Czasami inspirację do tego znajdujemy w nieoczywistych miejscach: na przykład między miniaturami tkackimi, eksponowanymi na wystawie 12. Baltic Mini Textile Gdynia.

Małe dzieła sztuki tkackiej stały się dla Weroniki Szerle z Działu Sztuki inspiracją do po-nownego przyjrzenia się obiektom, które gromadzi nasze Muzeum. Pod swoją „kurator-ską” lupę, wzięła niewielkich rozmiarów obiekty kultury materialnej znajdującej się w ko-lekcji MMG. Kierując się kryterium wielkości ale mając na względzie także szeroko pojętą „atrakcyjność”, spośród kilku tysięcy dizajnerskich przedmiotów wybrała te, których for-mat nie wykracza poza „przepisową” dla miniatury tkackiej wielkość – 20 x 20 cm.

Efektami tej „wewnętrznej” kwerendy jest opowieść o kilku wyjątkowych, małych i gdyńskich rzeczach.

Podczas prelekcji będzie można poznać ciekawą drogę wybranych obiektów od bycia „niemymi świadkami” życia codziennego lat 20. i 30. XX w. oraz świadectwami wysokiej kultury projektowej międzywojennej Polski aż do współczesności. To one – miniaturowe przedmioty dizajnu, będą głównymi bohaterami naszego spotkania, w czasie którego po-znamy nie tylko historie ich powstania, ale także kilka muzealnych sekretów i niespodzia-nek…

najbliższe wydarzenia