19.01 \ Czwartek \ godz. 17:00

LUDZIE \ MIASTO \ PORT – finisaż wystawy

Wystawa LUDZIE \ MIASTO \ PORT dobiega końca. Trzeci czwartek nowego 2023 roku o 17:00 będzie ostatnią okazją, żeby spotkać się w Galerii Klif i pożegnać ekspozycję, która powstała we współpracy z mieszkańcami i miłośnikami Gdyni. Dzięki nim, mogliśmy zaprezentować fotografie przestrzeni miejskich i portowych, filmy i nagrania z dźwiękami morza – Bałtyku          i portu, a także obrazy – twórczość własną mieszkańców inspirowaną pracami prezentowanymi na wystawie MORZE \ MIASTO \ PORT.

Zapraszamy wszystkich twórców do wspólnego demontażu, na którym będzie można odebrać swoje obrazy lub fotografie znajdujące się na ekspozycji.

Finis coronat opus!

najbliższe wydarzenia