14.09 \ Środa \ godz. 12:00

Historia portu z artystami: MORZE \ MIASTO \ PORT – oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem

\ Dla wszystkich
\ Wejście biletowane

Pierwotnym celem budowy portu w Gdyni było przygotowanie zaplecza dla polskiej floty wojennej. Ukończona w 1923 roku drewniana przystań Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, już w 1926 roku została zastąpiona właściwym portem wojennym, który wraz z budynkami Dowództwa Floty całym zapleczem koszarowym umiejscowiono na Oksywiu. Przez kolejne lata polska Marynarka Wojenna była sukcesywnie rozbudowywana, by móc zapewnić skuteczną obronę polskiego wybrzeża.

W 1935 roku malarka Michalina Krzyżanowska stanęła na jednym ze wzgórz Kępy Oksywskiej i namalowała chłodny, mroczny i groźny wizerunek gdyńskiego portu wojennego. Czyżby malarska metafora zwiastowała widmo nadchodzącej wojny?

W środę 14.09.2022 w ramach cyklu „Historia portu z artystami” wraz z Dawidem Gajosem z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni będziemy mieli okazję przyjrzeć się dokładniej jednej z najbardziej tajemniczych wizji artystycznych w historii gdyńskiego portu.

Partner strategiczny wystawy: Port Gdynia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

najbliższe wydarzenia