07.08 \ Niedziela \ godz. 14:00

Gdyńskie lasy – ekspozycja czasowa w przestrzeni wystawy Gdynia – dzieło otwarte

\ Dla wszystkich
\ Wejście biletowane

Lasy zajmują niemal połowę powierzchni Gdyni. Stanowią nie tylko „zielone płuca” miasta, ale są także jednym z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez gdynian. Położenie tak dużego, cennego przyrodniczo obszaru leśnego bezpośrednio na styku z dużą aglomeracją miejską stanowi ewenement na skalę Polski. Zarządza nim Nadleśnictwo Gdańsk, odpowiadając za jego gospodarkę i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych. Gdyńskie lasy charakteryzują nie tylko wyjątkowe walory naturalne, ale także bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. Od wieków stanowiły one jedno z głównych źródeł utrzymania lokalnych mieszkańców. Przechodziły przez nie szlaki handlowe, pielgrzymkowe i turystyczne. Z tego powodu lasy okalające Gdynię są nie tylko doceniane przez mieszkańców, ale również objęte specjalną ochroną prawną. Ich znaczną część zajmuje utworzony w 1979 roku Trójmiejski Park Krajobrazowy – jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce.

Muzeum Miasta Gdyni wspólnie z Nadleśnictwem Gdańsk przygotowało nową ekspozycję czasową. Przedstawiamy na niej nieprezentowane wcześniej zbiory Nadleśnictwa Gdańsk oraz Muzeum Miasta Gdyni – zabytkowe przedmioty związane z historyczno-kulturowymi aspektami lasów, sprzęty gospodarcze używane w pracach leśnych prowadzonych przez gdyńskich leśników oraz dokumenty. W jej przygotowaniu uczestniczyli również mieszkańcy Gdyni, których fotografie wykonane w gdyńskim lesie są prezentowane na ekspozycji.

Otwarcie ekspozycji wraz z oprowadzaniem po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte” odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia o godzinie 14:00. O historii gdyńskich lasów opowie Dawid Gajos z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni.

Ekspozycja czasowa „Gdyńskie lasy” jest częścią wystawy stałej „Gdyni – dzieło otwarte”.

najbliższe wydarzenia