04.06 \ Niedziela \ godz. 14:00

Gdynia – Dzieło Otwarte – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie

W 1922 roku polski rząd podjął strategiczną decyzję, która zaważyła na dalszych losach nadmorskiej wsi. Co na to mieszkańcy? Rybacy? Przyjezdni? A gdyby tak oddać głos twór-com, malarzom, architektom…Jakie znaczenie miała Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych Wa-cława Szczeblewskiego w rozwoju młodego, nowoczesnego miasta? Dlaczego malarze tak często przyjeżdżali nad gdyńskie morze?

Galeria Morska Mariana Mokwy, modernistyczne projekty Włodzimierza Prochaski, nie-znany romantyczny wątek związany z pomnikiem Nataszy – to tylko kilka zagadnień pod-kreślających niezwykły fenomen Gdyni. O pasjonującej gdyńskiej historii ze sztuką w tle będzie można posłuchać w Muzeum Miasta Gdyni podczas niedzielnego oprowadzania z przewodnikiem.

najbliższe wydarzenia