07.05 / Niedziela / godz. 14:00

Gdynia – Dzieło otwarte – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie

Zbliżając się do stulecia nadania Gdyni praw miejskich (2026 r.) mijamy jubileusze odnoszące się do ważnych wydarzeń z lat 20. XX wieku. Jednym z nich jest setna rocznica poświęcenia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, które miało miejsce 29 kwietnia 1923. Prowizoryczny port, choć jeszcze nie handlowy, był zapowiedzią niezależności od Wol-nego Miasta Gdańska. Starano się o nią, konsekwentnie rozbudowując niezbędną infrastruk-turę, flotę, szkoląc portowe kadry.

Tego zagadnienia oraz szeregu innych gdyńskich i morskich tematów dotyczyć będzie pierw-sze majowe oprowadzanie po wystawie „Gdynia – Dzieło Otwarte”, na które serdecznie za-praszamy.

najbliższe wydarzenia

Statystyki mówią, że jedynie 2% obiektów gromadzonych przez muzea można zobaczyć na salach wystawowych. A co z pozostałymi? Zastanawiasz się, gdzie gromadzimy nasze muzealne skarby? Co dzieje…

Czy wiesz co znajduje się w magazynach Muzeum Miasta Gdyni? W naszych zbiorach mamy wiele przedmiotów, których nie obejrzycie w muzeum na co dzień. Zdecydowaliśmy się uchylić…

Prowadząc warsztaty rodzinne w Muzeum Miasta Gdyni często słyszymy pytania: „Czy mogę poprosić o ołówek?”, „Którędy do łazienki?” i „Kiedy w końcu znowu odbędzie się Nocowanie w…