07.05 \ Niedziela \ godz. 14:00

Gdynia – Dzieło otwarte – oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie

Zbliżając się do stulecia nadania Gdyni praw miejskich (2026 r.) mijamy jubileusze odnoszące się do ważnych wydarzeń z lat 20. XX wieku. Jednym z nich jest setna rocznica poświęcenia Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, które miało miejsce 29 kwietnia 1923. Prowizoryczny port, choć jeszcze nie handlowy, był zapowiedzią niezależności od Wol-nego Miasta Gdańska. Starano się o nią, konsekwentnie rozbudowując niezbędną infrastruk-turę, flotę, szkoląc portowe kadry.

Tego zagadnienia oraz szeregu innych gdyńskich i morskich tematów dotyczyć będzie pierw-sze majowe oprowadzanie po wystawie „Gdynia – Dzieło Otwarte”, na które serdecznie za-praszamy.

najbliższe wydarzenia