23.10 \ Niedziela \ godz. 14:00

Gdynia – dzieło otwarte – oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem 

Jesteśmy obecnie świadkami kolejnych, szczególnych jubileuszy związanych z historią Gdyni. Tym uroczyściej obchodzonych, bo „okrągłych” – odnoszących się do setnych rocznic ważnych wydarzeń. Stulecie powrotu Polski nad Bałtyk (2020), decyzji o budowie portu (2020), poświęcenia rozpoczętych prac (2021) – to już za nami. Aktualnie wciąż celebrujemy setną rocznicę przyjęcia ustawy o budowie portu (23 września 2022), którą Port Gdynia przyjął za swój najważniejszy jubileusz. Wokół tego wydarzenia z września 1922 roku, ale i w powiązaniu z mniejszymi tworzącymi tzw. mikrohistorie, toczyć się będzie oprowadzanie po wystawie Gdynia – dzieło otwarte. Prowadzący, dr Marcin Szerle, nawiąże również do tego, co w niedługiej perspektywie przed nami m. in. setnej rocznicy nadania Gdyni praw miejskich.

najbliższe wydarzenia