10.04 \ Niedziela \ godz. 14:00

„Gdynia – dzieło otwarte” – oprowadzanie po wystawie

\ Dla wszystkich
\ Wejście biletowane
\ Zapisy

O Gdyni mówi się, że jest miastem z morza. To tutaj jeszcze przed I wojną światową docierali letnicy, by zażywać morskich kąpieli, a w okresie międzywojennym powstał największy pod względem przeładunków port na Bałtyku, rozwinął się przemysł i handel morski. Zostało to zaakcentowane również w gdyńskim herbie, na którym widnieją dwie ryby. Swoje życie z morzem związało również wiele pokoleń gdynian. Od wieków na plażach wsi Gdynia można było zobaczyć suszące się sieci, kosze pełne ryb oraz łodzie należące do miejscowych rybaków, którzy co dzień wyruszali na połów. Wielowiekowej tradycji nie zatrzymał nawet wybuch II wojny światowej, a w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rybołówstwo stale się rozwijało. Rybackie tradycje gdyńskich rodzin są kultywowane w przystaniach rybackich na Oksywiu, Obłużu i w Orłowie do dzisiaj.

Muzeum Miasta Gdyni przedstawia historię wielu pokoleń gdyńskich rybaków w nowej ekspozycji czasowej, która prezentuje gdyńskie rybołówstwo od początku XX wieku, aż po czasy współczesne. Zostaną na niej zaprezentowane eksponaty ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, w tym sprzęty rybackie, dokumenty i fotografie, a także współczesne zdjęcia rybaków autorstwa Antoniego Dubowicza. W przygotowaniu ekspozycji uczestniczyli także podopieczni gdyńskiej fundacji ADAPA zajmującej się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwoju, którzy uszyli wykonane z ekologicznego materiału bałtyckie ryby.

Oprowadzanie po wystawie stałej „Gdynia – dzieło otwarte”, które rozpocznie się od ekspozycji czasowej poświęconej gdyńskim rybakom, odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia o godzinie 14:00. O historii Gdyni opowie Dawid Gajos z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni.

Bilety: Oprowadzanie jest wliczone w cenę biletu do Muzeum (normalny: 10 zł, ulgowy: 5 zł, rodzinny: 15 zł, dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny)

najbliższe wydarzenia