13.03 \ Niedziela \ godz. 14:00

Gdynia – dzieło otwarte – oprowadzanie po wystawie

\ Dla wszystkich

Czy Gdynia niczym mityczna Wenus powstała z morza? Jakie znaczenie miały morskie mity w rozwoju młodego, nowoczesnego miasta? Liga Morska i Kolonialna, marzenia o „Polsce Morskiej”, wreszcie wypoczynek nad odzyskanym Bałtykiem jako patriotyczny obowiązek – to tylko kilka zagadnień podkreślających morski fenomen Gdyni. W 1922 roku polski rząd podjął strategiczną decyzję, która zaważyła na dalszych losach nadmorskiej wsi. O pasjonującej gdyńskiej historii z portem w tle będzie można posłuchać podczas niedzielnego oprowadzania kuratorskiego.

najbliższe wydarzenia