05.12 \ Czwartek \ godz. 18:00

Fotografik Tadeusz Wański. Gdyński piktorialista – wykład Dariusza Małszyckiego

\ Dla wszystkich

Serdecznie zapraszamy na wykład Dariusza Małszyckiego, historyka i pracownika Muzeum Miasta Gdynia, dotyczący życia i twórczości Tadeusza Wańskiego (1894-1958), wybitnego artysty fotografa nurtu piktorializmu.

Tadeusz Wański (1894-1958) był znanym polskim fotografikiem, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli piktorializmu – nurtu polegającego na indywidualnej ingerencji artysty w każdą wykonaną przezeń odbitkę. Stosował przy tym szlachetne techniki fotograficzne, takie jak guma, czy bromolej.

Fotografią zajął się w 1922 roku. Na forum publicznym zadebiutował w 1923 roku, prezentując swoje prace na I Wszechpolskiej Wystawie Fotografii „Światłocień” w Poznaniu. O jakości jego prac może świadczyć fakt iż, pomimo ze wystawił je w dziale fotografii amatorskiej, zostały one wyróżnione brązowym medalem. W późniejszych latach ranga tego artysty wzrastała o czym świadczą wyróżnienia na kolejnych wystawach, a także fakt pełnienia funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Fotografii w Poznaniu a także bycie jednym z założycieli Fotoklubu Polskiego. Był najmłodszym członkiem pięcioosobowej Kapituły Seniorów tej drugiej organizacji.

Swoją karierę artystyczną rozpoczął w Poznaniu. Tam też zajmował się przedsiębiorczością. Był współwłaścicielem firmy handlującej kawą i herbatą. W 1936 roku firma założyła oddział w Gdyni, którym kierował Tadeusz Wański. Od tego okresu związał się z tym miastem, w którym zamieszkał ostatecznie w 1938 roku. W czasie okupacji pozostał w Gdyni, działalność konspiracyjna sprawiła, że musiał na jakiś czas opuścić miasto. Po powrocie w 1945 roku reaktywował firmę, która działała do 1951 roku.

Po wojnie kontynuował działalność artystyczną. Był współzałożycielem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, należał także do Polskiego Towarzystwa Artystów Fotografików. Jego prace nadal były prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych. Tadeusz Wański zmarł w 1958 roku w Gdyni, został pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Zapraszamy na wykład do Muzeum Miasta Gdyni!
Wstęp wolny

najbliższe wydarzenia