10.05 \ Środa \ godz. 17:30

Festung Gotenhafen – Twierdza Gdynia – wykład nt. fortyfikacji z okresu II wojny światowej z prezentacją multimedialną

Po zajęciu Gdyni Niemcy w krótkim czasie zmienili jej nazwę na Gotenhafen i rozpoczęli przekształcanie portu w największą na Bałtyku bazę niemieckiej marynarki wojennej – Kriegsmarine. Do 1942 roku miasto było poza zasięgiem alianckich samolotów, dlatego skupiono się przede wszystkim na rozbudowie portu oraz stworzeniu dwóch ośrodków doświadczalnych torped na Oksywiu (Oxhöft) i w Babich Dołach (Hexengrund) wraz z całym zapleczem technicznym i schronowym. Alianckie naloty na Gdynię, które rozpoczęły się od końca 1942 roku i przyniosły wiele zniszczeń zarówno w mieście, jak i w porcie, zmusiły Niemców do umocnienia Gdyni i formalnego utworzenia tak zwanej Twierdzy Gdynia (Festung Gotenhafen). W jej ramach powstało wiele schronów, baterii przeciwlotniczych i fortyfikacji, które miały chronić ludność cywilną oraz nie dopuścić do zajęcia Gdyni przez zbliżające się w 1945 roku do miasta wojska radzieckie i polskie.

O umocnieniach Gdyni z okresu II wojny światowej opowie Kamil Sarapuk ze Stowarzyszenia Wiatr od Morza podczas drugiego wykładu w ramach projektu „Gdynia Forteczna”, którego partnerem jest Muzeum Miasta Gdyni. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wyjątkowe zbiory archiwalne, do których dotarł prelegent, dotyczących umocnień z okresu okupacji niemieckiej w Gdyni. Zaś po wykładzie zaprosimy Państwa również do dyskusji.

Czas trwania: ok. 90 minut.

najbliższe wydarzenia