28.11 \ Czwartek \ godz. 18:00

Afirmacje rzeczywistości. Konteksty fotografii piktorialnej – wykład Marka Janczyka

\ Dla wszystkich
\ Wejście bezpłatne

Piktorializm to nurt, który pojawił się w fotografii światowej jeszcze w XIX wieku, a w Polsce szczególnie ceniony był w okresie międzywojennym. Piktorialiści dążyli do wyjścia poza zobiektywizowany zapis fotograficzny i do osiągnięcia za pomocą fotografii takiej intensywności estetycznej i emocjonalnej, jaką zwykle przypisywano malarstwu.

28 listopada 2019 wykład o fotografii piktorialnej „Afirmacje rzeczywistości. Konteksty fotografii piktorialnej” wygłosi Marek Janczyk – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz w Dziale Fotografii w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, kurator i współkurator kilkudziesięciu wystaw oraz projektów.

Czy słuszne jest traktowanie terminu piktorializm jako synonimu konserwatywnej i archaicznej fotografii? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie przypominamy jego genezę oraz wstępnie weryfikujemy niektóre z uproszczeń na jej temat. Omawiamy genezę piktorializmu i procesy, które doprowadziły do jego dominacji, a następnie porzucenia i zanegowania. Poruszymy problemy dotyczące fotograficznych życiorysów, estetycznych jakości oraz konsekwencji zdjęć. Zastanowimy się nad ewentualnym potencjałem piktorializmu dla odzwierciedlenia kulturowej kondycji człowieka.

najbliższe wydarzenia