Wydarzenia

16.06 \ Niedziela \ godz. 14:00

Oprowadzanie po wystawie stałej “Gdynia – Dzieło Otwarte”

A gdyby tak oddać głos architektom, inwestorom, budowniczym Gdyni i opowiedzieć o historii miasta przez pryzmat jego architektury? W jaki sposób budowano to portowe miasto określane jako…