← Kliknij tutaj, aby powrócić do strony projektu “Grudzień ’70”

 

Medal Rocznica wydarzeń grudniowych Gdańsk 1970–1980, o średnicy 38 mm, został zaprojektowany i wykonany przez nieznanych autorów. Na awersie, w centralnej partii ukazano pomnik Poległych Stoczniowców na tle zarysu Zatoki Gdańskiej. W centralnej partii rewersu znajdują się cztery nieregularnie rozmieszczone herby miast: Gdańska, Szczecina, Elbląga oraz Gdyni.

Widniejący na awersie medalu pomnik Poległych Stoczniowców 1970, znajdujący się na placu Solidarności w Gdańsku, został zaprojektowany m.in. przez Bogdana Pietruszkę, plastyka i medaliera, współautora medalu 25-ta rocznica Grudnia 1970 (1970–1995), również przechowywanego w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Pozostałymi współprojektantami tej realizacji byli: małżeństwo rzeźbiarzy, Robert Pepliński i Elżbieta Szczodrowska-Peplińska oraz architekt Wiesław Szyślak. Liczące 42 metry wysokości krzyże (każdy o wadze 36 ton) stanowią hołd pamięci trzech pierwszych stoczniowców straconych przez Milicję Obywatelską i Ludowe Wojsko Polskie. Na ramionach każdego z krzyży znajduje się kotwica o wadze 2 ton (symbol nadziei, nawiązujący kolejno do lat 1956, 1970 oraz 1976). Na pomniku umieszczono poniżej zacytowany ustęp z wiersza Czesława Miłosza, a na murze od strony stoczni – cytat z jedenastego wersetu Psalmu 29, w przekładzie poety: „Pan da siłę swojemu ludowi / Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 16 grudnia 1980 roku, z okazji dziesiątej rocznicy tragicznych wydarzeń.

 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego/ Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając / NIE BĄDŹ BEZPIECZNY poeta pamięta / Możesz go zabić – narodzi się nowy / Spisane będą czyny i rozmowy.

Fragment wiersza Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś, umieszczony na pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

 

Gabriela Zbirohowska-Kościa

← Kliknij tutaj, aby powrócić do strony projektu “Grudzień ’70”

 

MMG/SZ/M/619. Rocznica wydarzeń grudniowych Gdańsk 1970–1980, wym. 38 mm, awers