[english below]

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zbliżającej się 11 już edycji przeglądu miniatury tkackiej Baltic Mini Textile Gdynia. Zgłoszenia (wypełnioną kartę uczestnictwa) nadsyłać można do 30 października 2018 (data doręczenia do Muzeum). Po posiedzeniu Jury, podczas którego wybranych zostanie 50 prac do konkursu finałowego, poinformujemy Państwa o zakwalifikowaniu do udziału w wystawie pokonkursowej.
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni w terminie 8 marca – 9 czerwca 2019.
Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

Pliki do pobrania / Download:

 

 

Call for Entry

11 Baltic Mini Textile Gdynia 2019

Deadline: 30th October 2018 (receive)

Baltic Mini Textile Gdynia is organised by Gdynia City Museum every three years for professional artists from Poland and abroad.

The Competition is organised as a review of contemporary practice in the field of textile miniatures made is various techniques in order to select the best works and present them at a post-competition exhibition at Gdynia City Museum as well as at the post-competition exhibition at the Central Museum of Textiles in Łódź (Poland).

Selected works, chosen from those donated to the collection of Gdynia City Museum, will also be exhibited in Germany (in a gallery in Middle Franconia).

Conditions for participation in the Competition

Only professional artists from Poland and abroad – graduates of art schools and members of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP) – will be accepted for the Competition.

One author can submit to the Competition up to three textile miniatures [works], from which the Jury will select one work.

The maximum size of the framed works is 20 x 20 cm, for spatial objects 20 x 20 x 20 cm. The subject matter is to be selected by authors.

The written submission to the Competition should be made personally by the author, on the Participant Card. The legibly filled Card should be submitted together with pictures of works (print-outs), up to 5 pictures of each work.

Pictures of works (print-outs) should be in 13 x 18 cm format, high resolution, printed on glossy paper, with a detailed description of the manner of display of the works, package and the marking up-bottom. The pictures should be signed with the author’s first and last name and the title of the work.

The Participant Card should be sent to the Organiser’s address:

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, with a note: Baltic Mini Textile Gdynia.

On the basis of photographs (print-outs) submitted to the competition the Jury will make a preliminary assessment of the artistic quality of the works, as well as select 50 works for the final competition. Finalists will be informed of the decision of the Jury via email or telephone and will be asked to deliver the works together with a CD with its 600 dpi resolution digital photograph to the address of the Organiser.The submission closing date: 30th October 2018 (receive)

The first stage of the Competition: November 2018

The delivery of works closing date: 31st December 2018 (receive)

The second stage of the Competition: January 2019

Exhibition at Gdynia City Museum: 8th March9th June 2019

For additional information contact:

Anna Śliwa: a.sliwa@muzeumgdynia.pl, sztuka@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41

Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta Gdyni co trzy lata dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy.

Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych prac i pokazanie ich na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni oraz na wystawie pokonkursowej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (Polska).

Wybrane prace, wytypowane spośród podarowanych do kolekcji Muzeum Miasta Gdyni będą eksponowane także w Niemczech (w galerii w rejonie Środkowej Frankonii).

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni z kraju i zagranicy – absolwenci uczelni artystycznych oraz członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP).

Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace], z których Jury wybierze jedną.

Maksymalny wymiar prac wraz z oprawą wynosi 20 x 20 cm, dla obiektów przestrzennych 20 x 20 x 20 cm. Temat prac jest dowolny.

Pisemnego zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje autor pracy, zgodnie ze wzorem Karty uczestnictwa stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Do czytelnie wypełnionej Karty uczestnictwa należy dołączyć zdjęcia prac (wydruki), maksymalnie 5 zdjęć jednej pracy.

Zdjęcia prac (wydruki) należy przesłać w formacie 13 x 18 cm, dobrej jakości, na błyszczącym papierze, z dokładnym opisem eksponowania prac, zapakowania oraz oznaczeniem góra-dół. Zdjęcia powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy.

Kartę uczestnictwa należy przesłać na adres Organizatora:

Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, z dopiskiem: Baltic Mini Textile Gdynia.

Jury na podstawie nadesłanych zdjęć (wydruków) dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych prac oraz wybierze 50 prac do konkursu finałowego. Finaliści zostaną poinformowani o wyniku obrad Jury pocztą elektroniczną lub telefonicznie i proszeni o dostarczenie pracy wraz z płytką CD z jej cyfrowym zdjęciem o rozdzielczości 600 dpi na adres Organizatora.

Data ogłoszenia informacji o Konkursie: 26 czerwca 2015

Data nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 30 października 2015 (data doręczenia)

 

 

Kalendarz wydarzenia:

I etap konkursu: 6 listopada 2015

Data nadsyłania prac: 31 grudnia 2015 (data doręczenia)

II etap konkursu: 15 stycznia 2016

Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni: 11 marca – 8 maja 2016

Dodatkowe informacje:

Anna Śliwa sztuka@muzeumgdynia.pl, +48 58 662-09-41

 

Poniżej do pobrania regulamin, karta zgłoszeniowa oraz informacja o terminach:

BMTG regulamin PL

BMTG regulations EN

BMTG Karta uczestnictwa

BMTG PARTICIPANT CARD