Informacje

Youth for Museums. Museums for Youth.

Jak zachęcić młodzież do korzystania z oferty muzeów i do włączania się w działania wokół tych instytucji? Co muzeum może zaproponować młodym ludziom? Jak sprawić, by oferta muzeów odpowiadała ich oczekiwaniom? Czy dzisiejsze muzeum może być ciekawe i atrakcyjne dla młodzieży?

Dwa muzea – Muzeum Miasta Gdyni oraz Museum aan de Stroom w Antwerpii (MAS) w swojej działalności duży nacisk kładą na edukację, pracę z młodzieżą i angażowanie młodych ludzi w działalność kulturalną.

Celem projektu “Youth for Museums. Museums for Youth” jest podniesienie kompetencji i doświadczenia pracowników Muzeum Miasta Gdyni i Museum aan de Stroom w Antwerpii w zakresie przygotowania i realizacji działań edukacyjnych dla młodzieży oraz w zakresie prowadzenia programu wolontariatu młodzieży w muzeum. Projekt umożliwi pracownikom obu instytucji poszukiwanie nowych inspiracji i rozwiązań na płaszczyźnie kontaktów międzynarodowych. Jednym z celów jest również ściślejsza współpraca instytucji muzealnych, która w przyszłości zaowocuje wspólnymi działaniami w zakresie edukacji i pracy z młodzieżą.

Zagadnieniem, poruszanym podczas wizyt studyjnych pracowników obu placówek, zarówno w Gdyni jak i w Antwerpii, będzie potrzeba ciągłego doskonalenia kompetencji pedagogicznych pracowników muzeów oraz udoskonalania proponowanych programów edukacyjnych, w ramach istniejących wystaw, warsztatów, narzędzi czy materiałów edukacyjnych i dostosowywaniem ich do potrzeb oraz oczekiwań młodzieży.

Długofalowym rezultatem projektu będzie ulepszenie oferty edukacyjnej Muzeum Miasta Gdyni oraz Museum aan de Stroom i dostosowanie jej do oczekiwań młodych odbiorców. Konsekwencją będzie szersze włączenie młodzieży jako odbiorców oferty kulturalnej i edukacyjnej muzeów oraz dotarcie do bardziej zróżnicowanego grona odbiorców, np. społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży, osób szukających możliwości włączenia się w działalność instytucji kultury.

Czas realizacji projektu: sierpień-grudzień 2015
Partnerzy: Museum aan de Stroom, Antwerpia
Koordynacja: Agata Abramowicz i Andrzej Hoja

EU flag-Erasmus+_vect_POSProjekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+