Informacje

Czas realizacji projektu:

lipiec – listopad 2017

Koncepcja projektu
Magdalena Dębna, Dorota Brzezińska

Realizacja projektu
Dorota Brzezińska
d.brzezinska@muzeumgdynia.pl
tel. 58 662 09 29

Ewa Kilar
e.kielar@muzeumgdynia.pl
tel. 58 662 09 35

WŁĄCZ MUZEUM!

Projekt, który poprzez spójny program włączał osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w różnorodne działania instytucji oraz zachęcał do twórczego doświadczania kultury.

Realizując projekt „Włącz Muzeum!” chcieliśmy integrować nowe grupy odbiorców i tworzyć ofertę kulturalną bez barier. W tym celu rozwijaliśmy również kompetencje pracowników Muzeum Miasta Gdyni, którzy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Od sierpnia 2017 roku zapraszaliśmy do Muzeum Miasta Gdyni na wydarzenia związane z tematyką trzech ekspozycji prezentowanych w 2017 roku:

  • wystawa „Oskar Zięta” w ramach cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci (czas trwania wystawy: 1 lipca – 12 listopada 2017 r.)
  • wystawa „Roundabout Baltic” (czas trwania wystawy: 1 lipca – 3 września 2017 r.)
  • wystawa stała „Gdynia – dzieło otwarte” (otwarta 10 lutego 2017 r.).

Poprzez oprowadzania po różnorodnie zaaranżowanych wystawach, warsztaty i spotkania pozwalaliśmy dotknąć, usłyszeć, poczuć i zobaczyć najlepsze polskie wzornictwo, archiwalne fotografie czy zabytki gdyńskiego modernizmu. W rezultacie przygotowaliśmy wystawę fotografii „Poczuj modernizm”, poprzez którą zaprezentowaliśmy potencjał twórczy i umiejętności osób z niepełnosprawnościami oraz ich sposób postrzegania gdyńskiego modernizmu.