Informacje

Czas realizacji projektu:

wrzesień - listopad 2021

Koordynatorki projektu:
Olga Lewandowska
Joanna Mróz

Artefakty – warsztaty szkolne dot. obiektów historycznych

Wspomnienia zamknięte w niepozornych obiektach muzealnych są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla działalności portalu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ realizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, i Muzeum Miasta Gdyni. Portal pozwala na odkrywanie historii nie tylko poprzez wydarzenia polityczne i militarne, ale przede wszystkim sztukę, architekturę, utwory muzyczne i filmowe. Na portalu opowiadamy o losach ludzi żyjących w przeszłości i kształtujących ówczesną rzeczywistość; oprócz władców byli to artyści i artystki, naukowcy i naukowczynie, kolekcjonerzy i kolekcjonerki, działacze i działaczki społeczne, ale też tak zwani „zwykli” obywatele. Wszystko to jest również bliskie założeniom wystawy stałej Muzeum Miasta Gdyni pt. Gdynia – dzieło otwarte, która prezentuje pełną różnorodnych wątków historię poprzez proste opowieści gdynianek i gdynian. Dzieje miasta przedstawiane są za pomocą zwykłych przedmiotów wystawionych w sąsiedztwie fotografii, które pomagają zrozumieć, w jakich okolicznościach i przez kogo te obiekty były użytkowane.

Aby pokazać, jak ważnym nośnikiem gdyńskiej historii jest kultura materialna, HISTORIA: POSZUKAJ i Muzeum Miasta Gdyni połączyły siły i przygotowały cykl warsztatów dla młodzieży szkolnej. Punktem wyjścia do wszystkich zajęć były cztery obiekty znajdujące się w muzealnych zbiorach: pieczęć, aparat fotograficzny, zegarek kieszonkowy oraz kapelusz. Każdy z nich związany jest z historią miasta z okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak również z zakładami rzemieślniczymi, które w tym czasie istniały w Gdyni. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli okazję nie tylko omówić cechy charakterystyczne danego obiektu, ale też zastanowić się nad własną i lokalną historią poprzez udział w warsztatach typograficznych, fotograficznych, zegarmistrzowskich i modniarskich. Do każdego z czterech rodzajów zajęć mogły zgłosić się dwie grupy ze szkół podstawowych (VII i VIII klas) oraz szkół ponadpodstawowych. Warsztaty były bezpłatne, a nabór na nie otwarty – decydowała jedynie kolejność zgłoszeń. Łącznie w ośmiu warsztatach, które odbyły się we wrześniu 2021 roku w Muzeum Miasta Gdyni, wzięło udział 150 uczniów. Wszystkie zajęcia zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Prezentujemy publikację, która jest nie tylko formą podsumowania tego, co zadziało się na każdym z warsztatów. To również próba podzielenia się dobrymi praktykami oraz pomysłami na to, jak twórczo podchodzić do kultury materialnej, nawet tej tak bardzo od nas odległej. Na końcu zeszytu znajduje się kilka wskazówek dla nauczycieli, które mogą okazać się pomocne podczas prowadzenia lekcji.

Publikacja jest dostępna w wersji PDF:

Kliknij tutaj aby pobrać “Artefakty.pdf”

 

Program HISTORIA: POSZUKAJ jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.