Informacje

Czas realizacji projektu:

luty - kwiecień 2017

Koordynacja projektu:

Andrzej Hoja, Dorota Brzezińska

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej – współpraca z Muzeum Miejskim w Reykjaviku

Wizyty studyjne: Gdynia – Reykjavik

W lutym i kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy dwie wizyty studyjne, które dały początek współpracy między Muzeum Miejskim w Reykjaviku i Muzeum Miasta Gdyni.

Muzeum Miejskie w Reykjaviku powstało w 2014 roku z połączenia kilku mniejszych instytucji. W jego skład wchodzi pięć oddziałów – Muzeum Morskie, Muzeum Fotografii, Muzeum Osadnictwa, Wyspa Viðey oraz Skansen Árbær. Głównym celem instytucji jest dokumentacja i promocja lokalnego dziedzictwa miasta, od momentu jego powstania po współczesność.

W lutym trzyosobowy zespół MMG uczestniczył w kilkudniowej wizycie w Reykjaviku. Wyjazd umożliwił zwiedzenie poszczególnych oddziałów islandzkiej instytucji, poznanie jej zbiorów, wystaw i projektów edukacyjnych. Spotkania pozwoliły również podjąć dyskusję nad tym, kto odwiedza poszczególne oddziały Muzeum, kim jest jego publiczność i czy w jej skład wchodzi również społeczność polska tak licznie zamieszkująca Islandię.

Na początku kwietnia troje przedstawicieli Muzeum Miejskiego w Reykjaviku gościło w Gdyni. Muzealnicy z Reykjaviku poznali działania realizowane w Muzeum Miasta Gdyni oraz szukali pomysłów, które mogliby zastosować również na Islandii. Wizyta okazała się bardzo inspirująca dla dalszej działalności muzeum w Reykjaviku.
Obie wizyty pozwolą rozwinąć współpracę instytucji w zakresie przyszłych planów wystawienniczych i edukacyjnych.


Wizyty studyjne są realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie finansowej jest udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
www.eog2016.mkidn.gov.pl

Fotorelację z obu wizyt można obejrzeć tutaj.